Piątek, 20 maja
Aleksander, Bazyli, Bernardyn, Krystyna

53 tys. dofinansowania na rozwój czytelnictwa

13.10.2021 10:32:00 UGLimanowa 638

Wojewoda Małopolski ogłosił wykaz placówek wychowania przedszkolnego i szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Na realizację Programu w naszej Gminie wsparcie finansowe w tym roku otrzymają: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Męcinie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Starej Wsi, Szkoła Podstawowa w Nowym Rybiu i Szkoła Podstawowa w Mordarce. Na zakup książek do placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek, zakup elementów wyposażenia bibliotek oraz realizacja działań promujących czytelnictwo przeznaczona zostanie kwota 53 125,00 zł, z czego 42 500,00 zł to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a kwota 10 625,00 zł to wkład własny gminy.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in