Środa, 25 maja
Borys, Grzegorz, Urban, Magdalena, Magda

Inspiracje w edukacji - nagrody EDUinspiracje przyznane

02.12.2021 17:57:00 top 0 875

Wielu z nas jest w stanie wskazać osobę, która zainspirowała ich do rozwoju i edukacji. Może był to nauczyciel, animator lub pracodawca. Czasem od dobrego słowa, wiary w nas albo udziału w ciekawym projekcie nasze życie zmienia się na lepsze, staje się bogatsze i pełniejsze. Takich właśnie inspirujących ludzi i ich projekty doceniają już od wielu lat konkursy EDUinspiracje, EDUinspirator i EDUinspiracje Media.

Laureatów tegorocznych edycji wszystkich trzech konkursów poznaliśmy podczas IV Kongresu Edukacji. Nie były to jedyne nagrody rozdane w ramach tego wydarzenia. Uhonorowano także zwycięzców konkursów: Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu oraz European Language Label. Doceniono działaczy organizacji pozarządowych, uczniów, nauczycieli, akademików i dziennikarzy.

Całą galę można obejrzeć na kanale YT FRSE: IV Kongres Edukacji - Gala wręczenia nagród konkursowych.

Konkursy realizowane przez Narodową Agencję cieszą się niesłabnącą popularnością wśród osób realizujących projekty edukacyjne w ramach programu Erasmus+. Pomysły na kolejne przedsięwzięcia warto czerpać od ludzi i organizacji, którym udało się wybić ponad przeciętność. Jeśli szukasz inspiracji, to poznaj wyróżnione projekty i zainspiruj się.

EDUinspiracje - najciekawsze projekty roku
 
Konkurs EDUinspiracje 2021, skierowany do szkół, uczelni, stowarzyszeń, organizacji i instytucji, których działania odznaczają się najwyższą jakością rezultatów (w zakresie realizacji projektów europejskich), przyniósł nagrody w pięciu kategoriach nawiązujących do priorytetów horyzontalnych wskazanych przez Komisję Europejską.

W kategorii Cyfryzacja zwyciężyła Politechnika Łódzka wyróżniona za projekt „Virtual Mechatronic Laboratory”. Polegał on na zastosowaniu laboratorium wirtualnej rzeczywistości w ramach programu nauczania mechatroniki, co wpłynęło na podniesienie jakości i efektywności kształcenia oraz wzrost kompetencji i umiejętności absolwentów.

W kategorii Ekologia laur powędrował do Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy za projekt „Clean air curriculum as a base for clean environment”. Celem tej inicjatywy było podniesienie świadomości społeczności wiejskiej w zakresie problematyki zanieczyszczenia powietrza.

Dziedzina Włączanie społeczne i różnorodność to triumf Społecznej Akademii Nauk. Projekt „proHear” miał na celu poprawę sytuacji osób niesłyszących na rynku pracy.

Stowarzyszenie Szukamy Polski wygrało w kategorii Aktywne uczestnictwo. Celem działania „Silver Civic Education” była wymiana doświadczeń oraz przygotowanie edukatorów do wykorzystania w pracy metod i technik z zakresu dziennikarstwa.

W ostatniej kategorii - Synergia dla edukacji - zwyciężyła fundacja Internationaler Bund Polska. Nagrodzony projekt zagranicznych mobilności zawodowych dla uczniów z mniejszymi szansami został zrealizowany we współpracy z trzema szkołami specjalnymi: Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Krakowie, Zespołem Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Bochni.
 
EDUinspirator - nagrody dla tych, którzy inspirują 

Tytuł EDUinspiratora 2021 i - przyznawanego w tym roku po raz pierwszy - Młodego EDUinspiratora 2021 (konkursy dla osób będących najlepszymi przykładami korzyści płynących z realizacji programów europejskich) przypadły odpowiednio: Jolancie Wołągiewicz i Mariannie Pikul.

Jolanta Wołągiewicz to współzałożycielka i wieloletnia prezeska Stowarzyszenia Akademia plus 50 w Białymstoku, specjalistka do spraw edukacji i aktywizacji społecznej i kulturalnej osób starszych. Jest

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in