Ogłoszenie o przetargu

20.12.2013 14:20:58 LDK 2099

Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia o powierzchni użytkowej 46,6m2 położonego w Limanowej przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 13 / siedziba Biblioteki / na działalność biurową, na okres 3 lat. Pomieszczenie znajduje się na parterze budynku, jest wyposażone w instalację elektryczną (posiada oddzielny licznik), instalację co. Wynajmujący umożliwia najemcy korzystanie z sanitariatu oraz bieżącej zimnej i ciepłej wody, parkingu .


Pomieszczenie zostanie wydane Najemcy w stanie nie odnowionym, po użytkowaniu go przez poprzedniego najemcę, przed zawarciem umowy. Najemcę obciążają koszty dostosowania lokalu do prowadzonej przez niego działalności.


Oprócz czynszu, najemca opłaca: podatek od nieruchomości , energię elektryczną.
Stawka czynszu będzie rewaloryzowana raz w roku w miesiącu styczniu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów roku poprzedniego. Czynsz płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca, za który przypada należność.


Przetarg polegać będzie na licytacji miesięcznej stawki czynszu najmu powierzchni użytkowej.
Stawka wywoławcza wynosi 31,00 zł/m2/m-c. Pierwsze postąpienie wynosi 1,00zł/m2.
Do stawki wylicytowanej doliczony będzie podatek VAT w wysokości ustawowej.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 stycznia 2014r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13, pokój nr 10, o godz. 11.00.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta do udziału w licytacji.


Termin spisania umowy najmu zostanie ustalony do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Z projektem umowy najmu można zapoznać się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13, pokój nr 13.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Biblioteki , pokój nr 13, dzwoniąc pod nr (18) 3372140 lub e-mail: mbpl@op.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Limanowa, 18 grudnia 2013r.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in