Poniedziałek, 28 listopada
Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

Nekanie psychiczne w internecie. Ingerencja w zycie prywatne.

28.10.2013 20:24:49 bearchen 74 3411

Ostatnio zaobserwowalam dziwne zjawisko na tym portalu.
Otoz odnosze wrazenie, ze nie jest to juz 'przyjazny' portal informacyjny dla lokalnej spolecznosci, a prywatne pole bitwy miedzy uzytkownikami.
Przykre jest to zwlaszcza, ze pomiata sie i ingeruje w zycie osob, ktorych sie nie za, kierujac sie zaslyszanymi plotkami od innych.
A jeszcze bardziej przykre, gdy reke do tego przykladaja osoby, ktore powinny dbac o wizerunek portalu.
Ale o tym wiecej napisze innym razem. Zaznacze, ze nie mam na mysli wlascicela portalu(TOP).
Chyba kazdy jest swiadomy tego, ze takie zachowanie nie pozostaje bezkarne i mozna udac sie po fachowa pomoc.
Dla przypomnienia, bo zapewne wiele osob z Was wie, umieszczam artykul o 'stalkingu'. Polecam niektorym dokladnie go przeczytac i przeanalizowac i zastanowic sie nad swoim postepowaniem.
Jak wiemy, osoba nekana psychicznie, mniej odporna na tego typu sytuacje roznie reaguje. Wiec pomyslmy, zanim cos o kims napiszemy, bo potem moze byc juz za pozno.
I nie zapominajmy, ze portal odwiedzaja rozniez dzieci.
Pozdrawiam.
Mam cicha nadzieje, ze ktos ukroci ta samowolke.
zrodlo:

http://www.zakiewicz.pl/prawo,75,Nękanie%20-%20Stalking


Nękanie (w języku angielskim stalking) polega najczęściej na celowym, uporczywym i długotrwałym działaniu skierowanym przeciwko danej osobie, którego celem jest upokorzenie i dezorganizacja jej życia. Nękanie polega na podejmowaniu powtarzających się i uporczywych działań wobec danej osoby, np. wysyłanie smsów, głuche telefony, rozpowiadanie i rozpowszechnianie informacji z życia osobistego lub zawodowego danej osoby, publikowanie w internecie, plakatowanie okolic miejsca zamieszkania lub pracy, szantażowanie ujawnieniem tajemnic, kierowanie gróźb, śledzenie, wyczekiwanie godzinami w miejscu zamieszkania lub pracy.<br />
<br />
Stalking jest często powiązany z czynami karalnymi tj. obrazą i zniewagą, zniszczeniem mienia, przemocą domową. Przykładowe zachowania definiowane jako stalking to śledzenie ofiary, osaczanie jej (np. poprzez ciągłe wizyty, telefony, smsy, pocztę elektroniczną, podarunki) i ciągłe, powtarzające się nagabywanie. Działania te są szczególnie niebezpieczne, gdy mogą przybrać formę przemocy fizycznej zagrażającej życiu ofiary.<br />
<br />
Ochrona prawna<br />
W chwili obecnej w polskim prawie funkcjonuje już przepis, który definiuje przestępstwo nękania. Nowelizacją, która weszła w życie 6 czerwca 2011 r. został dodany do kodeksu karnego art. 190a definiujący nowy typ czynu zabronionego. Pokrzywdzeni stalkingiem mogą zatem i powinni szukać pomocy na drodze postępowania karnego i/lub cywilnego korzystając z nowych i istniejących uprzednio uregulowań.<br />
<br />
W przypadku jeżeli sprawca stalkingu dopuszcza się w ramach swojego działania naruszenia dóbr osobistych, takich jak: wolność, cześć, nazwisko, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania (art. 23 kodeksu cywilnego) pokrzywdzony może poszukiwać ochrony również na drodze procesu cywilnego (art. 24 kodeksu cywilnego).<br />
<br />
Osoba, która w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany (art. 107 kodeksu wykroczeń). Ściganie odbywa się w postępowaniu wykroczeniowym.<br />
<br />
Jeżeli sprawca nękając swoją ofiarę popełnia przy tym jakiekolwiek przestępstwo (np. zniesławienie, zniszczenie mienia, naruszenie miru domowego itd.) ściganie może odbyć się na drodze postępowania karnego również o te czyny. <br />
<br />
Nasza rada: Jeżeli jesteś nękana/y i uważasz, że padasz ofiarą stalkingu szukaj pomocy u adwokata. Nowe uregulowanie przestępstwa stalkingu w kodeksie karnym powinno znacząco ułatwić uzyskanie ochrony prawnej.<br />
<br />
Sądy mogą ukarać sprawcę, nałożyć na niego obowiązek naprawienia szkody lub zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę. Istnieje również możliwość orzeczenia przez sąd zakazu zbliżania się do domu ofiary lub kontaktowania się z nią. Możliwa do uzyskania ochrona jest za każdym razem inna i zależy od okoliczności każdej sprawy.<br />
<br />
Od 6 czerwca 2011 r. w kodeksie karnym zostało zdefiniowane przestępstwo nękania:<br />
<br />
Art. 190a.<br />
§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,<br />
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.<br />
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.<br />
<br />
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca<br />
<br />
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.<br />
<br />
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.<br />
<br />
Przestępstwo nękania jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, co w praktyce oznacza, że do wszczęcia postępowania konieczne będzie zawiadomienie organów ścigania przez osobę tym przestępstwem pokrzywdzoną. Jednak już w chwili złożenia wniosku postępowanie będzie toczyło się z urzędu, a osoba pokrzywdzona nie będzie musiała wcielać się w żadną rolę procesową w postępowaniu sądowym. Będzie ona natomiast mogła obok oskarżyciela publicznego popierać akt oskarżenia jako oskarżyciel posiłkowy.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in