Niedziela, 07 sierpnia
Kajetan, Klaudia, Donata, Dorota, Konrad, Sykstus, Olechna

Zmiana systemu, monitoring i zakaz

19.11.2011 09:35:04 top 12 8256

Limanowa. Gmina Limanowa zmienia system wywozu śmieci z Koszar i części Walowej Góry, wprowadza także zakaz składowania ich w dotychczasowym miejscu – przy strefie pośredniej ochrony wód dla miasta Limanowa.

Sprawę gromadzenia śmieci do wywozu przy przystanku w Koszarach poruszaliśmy w kwietniu tego roku. Miejsce w którym gromadzono śmieci (w tym np. części samochodów) znajdowało się przy przystanku autobusowym, tuż nad rzeką Łososina, gdzie obowiązuje strefa pośrednia ochrony wód (kilkaset metrów niżej znajduje się ujęcie wody dla miasta Limanowa). Problem był też taki, że śmieci nie gromadzono dzień przed wyznaczoną datą wywozu, lecz dużo wcześniej, przez co część ze śmieci lądowała w rzece.

Burmistrz miasta zapowiedział, że będzie rozmawiał na ten temat z wójtem, by postawił w tym miejscu kontener na śmieci. Wójt odrzucił propozycję kontenera, gdyż stwierdził, że w gminie obowiązuje system wywozu worków, a po jeden kontener musiałby jeździć całkiem inny sprzęt, co generuje koszty.

Wójt obiecał jednak, że na pobliskim budynku zamontowany zostanie monitoring, gdyż „te śmieci tylko w części należą do mieszkańców Koszar, pozostałe to podrzutki i one są właśnie problemem, bo lądują dużo wcześniej niż mają być wywiezione”.

Ostatecznie wójt zmienił zdanie i oprócz zamontowanego w tym tygodniu monitoringu zmienił system wywozu śmieci.

- Od 20 listopada 2011 roku zmienia się forma usuwania odpadów komunalnych od mieszkańców sołectwa Koszary i części Walowej Góry przylegającej do wsi Koszary. Terminy wywozu odpadów pozostają bez zmian – brzmi komunikat Władysława Pazdana, wójta gminy Limanowa. - Na tym terenie śmieci będą odbierane bezpośrednio z posesji. Jednoczesnie na placu koło przystanku i byłego sklepu „Izabela” wprowadzony zostaje całkowity zakaz składowania odpadów. Teren ten został objęty całodobowym monitoringiem. W stosunku do osób łamiących zakaz dokonane zostanie zgłoszenie na policję w celu ukarania.

Ponadto gmina przypomina, że odbierane będą tylko odpady komunalne. tj. powstające w gospodarstwach domowych z wyłączeniem opon i części samochodowych

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in