Środa, 28 września
Luba, Wacław, Wacława, Marek, Tymon

Koniec rozmów z rodzicami. LDK ma przejąć stołówki

10.06.2020 08:36:00 PAN 12 10402

Limanowa. Stołówki w miejskich szkołach i przedszkolach mają zostać przekształcone. Limanowski Dom Kultury przygotowuje się do przejęcia prowadzenia kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach miasta Limanowa. Jak uzgodniono z dyrektorami placówek, wkrótce po egzaminach ósmoklasistów mają odbyć się spotkania z pracownikami, którzy mają być zatrudnieni w LDK.

- Naszym zdaniem jest wypracowany kompromis, a polega na tym, że zadeklarowaliśmy, iż kuchnie będą prowadzone w tych samych miejscach. Na początku rozmów rodzice najbardziej obawiali się tego, że będzie to jedna kuchnia z rozwożeniem posiłków do szkół, ale zapewniamy, że obiady będą przygotowywane w tych samych miejscach i przez te same osoby, tyle tylko, że będą one pracownikami domu kultury – mówi w rozmowie z nami zastępca burmistrza Limanowej, Wacław Zoń. - Zapowiadamy równocześnie program osłonowy, w takim samym kształcie jaki był wniesiony na sesję lutową, gdy odrzuciła go Rada Miasta. Chcemy w ten sposób zminimalizować skutki podniesienia cen, co wynika z tego, że do kosztów przygotowania posiłków można doliczyć także wynagrodzenia pracowników – tłumaczy wiceburmistrz. 

Nie wiadomo, co dalej z uchwałą, którą wnieśli radni inspirowani przez rodziców – projekt, zdjęty z porządku obrad ostatniej sesji, zakłada wprowadzenie zmian w statucie Limanowskiego Domu Kultury, tak by jednostka nie mogła prowadzić stołówek. 

Radni uznali skargę rodziców na burmistrza za bezzasadną

W połowie marca rady rodziców czterech limanowskich szkół podstawowych skierowały do wojewody małopolskiego pismo dotyczące zmian organizacji szkolnych oddziałów oraz planowanych zmian w funkcjonowaniu i zarządzaniu szkolnymi i przedszkolnymi stołówkami. wydział organizacji i kontroli z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zakwalifikował sprawę jako skargę na działalność burmistrza. 

Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Limanowa po przeprowadzeniu stosownego postępowania stwierdziła brak podstaw do uznania zasadności przedmiotowej skargi. 

Radni uznali, że w piśmie rad rodziców sformułowano szereg uwag i zarzutów wobec (co sami piszący przyznają) planowanych, przyszłych i ewentualnych zmian w zakresie organizacji szkolnych oddziałów w miejskich szkołach podstawowych oraz funkcjonowania i zarządzania stołówkami. 

- W ocenie Rady powyższe pismo uznane przez Wojewodę za skargę jest prezentacją przez Rady Rodziców miejskich szkół stanowiska wobec zaprezentowanych publicznie przez Burmistrza Miasta planów i propozycji zmian w tym obszarze samorządowych jednostek oświaty - pisze komisja w uzasadnieniu. - Prezentowane przez Rady Rodziców zarzuty, które zakwalifikowane zostały jako skarga odnoszą się zatem do zdarzeń przyszłych, które wprowadzone w ostatecznym kształcie w życie mogą dopiero wywoływać skutki podlegające ocenie. Odwołując się do formalnej przesłanki, że: „skarga powinna dotyczyć sytuacji, które zaistniały w przeszłości”, a tym samym, iż jest ona środkiem uruchamiającym swoistą kontrolę następczą stwierdzić należy, że brak jest w ocenie Rady podstaw do uznania skargi za zasadną. 

Zgodnie z wnioskiem komisji, Rada Miasta Limanowa uznała skargę za bezzasadną. W głosowaniu za przyjęciem uchwały w tym kształcie opowiedziało się 12 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. 

(Aktualizacja 9:40)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in