Czwartek, 30 czerwca
Emilia, Lucyna, Rajmund, Arnold

Społeczne warianty będą analizowane. Prace projektowe potrwają rok dłużej

22.01.2022 16:30:00 PAN 17 6548

Limanowa. GDDKiA poinformowała, że ze względu na protesty mieszkańców tzw. społeczne warianty przebiegu obwodnicy Limanowej zostaną włączone do pełnej analizy, którą przygotowuje spółka z Katowic. Z tego powodu prace projektowe wydłużą się o rok.

GDDKiA informuje, że warianty zaproponowane przez mieszkańców zostały poddane analizie „zasadności włączenia ich do opracowania STEŚ-R”, która jednak nie wykazała „znaczących korzyści wariantów społecznych nad wariantami W1-W3 zaproponowanymi przez GDDKiA. 

- Jednak z uwagi na państwa sprzeciw wobec wariantów W1-W3 oddział postanowił przystąpić do prac nad wariantami W4 i W5. Wymaga to jednak zgody GDDKiA w Warszawie oraz uregulowania spraw formalnych z wykonawcą dokumentacji – napisał zastępca dyrektora krakowskiego oddziału GDDKiA w korespondencji z mieszkańcami.

Co istotne, GDDKiA zaznaczyła, że „wstępnie prognozowane wydłużenie prac projektowych o 1 rok” obejmuje czas potrzebny na przeprowadzenie obserwacji przodowniczych, przygotowanie rozwiązań projektowych, przygotowanie analiz ruchomych, przeprowadzenie oceny BRD, wykonanie badań geologicznych oraz uzyskanie uzgodnień. 

- Powyższe niezbędne jest w celu uzyskania jednolitych danych do analizy wielokryterialnej oceniającej wszystkie warianty obwodnicy – czytamy w piśmie. 

Wybór preferowanego wariantu, który zostanie wskazany we wniosku o wydanie DŚU i do dalszych prac projektowych, ma nastąpić na podstawie analizy, także z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, na posiedzeniu zespołu oceny przedsięwzięć inwestycyjnych w Krakowie oraz komisji w Warszawie.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in