Niedziela, 07 sierpnia
Kajetan, Klaudia, Donata, Dorota, Konrad, Sykstus, Olechna

Problemu dwóch prezesów spółka nie widzi

18.09.2015 10:36:37 top 28 8710

Tymbark. Rada Nadzorcza ZGK w Tymbarku nie widzi problemu w tym, że od dwóch miesięcy nie udało się wpisać do KRS nazwiska nowego prezesa spółki, Marka Golonki. Problem jednak jest i przedstawiamy na to dowody.

Wczoraj przy publikacji naszego tekstu „Odwołany prezes decyzją sądu nadal prezesem”


Tomasz Dul jak i wójt Paweł Ptaszek nie chcieli komentować sytuacji. Tomasz Dul informował, że do sprawy odniesie się pod koniec miesiąca po posiedzeniu rady nadzorczej. Tymczasem późnym popołudniem otrzymaliśmy od niego oświadczenie, które publikujemy poniżej wraz z naszą odpowiedzią.

- W związku z wiadomością podaną na portalu limanowa.in pt. „Odwołany prezes decyzją sądu nadal prezesem” wyjaśniam, iż po podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku uchwały w sprawie odwołania pana Stanisława Sajdaka z funkcji prezesa zarządu, spółka złożyła wniosek do sądu o wpis zmiany danych w KRS - potwierdza nasze doniesienia Tomasz Dul. - Obecnie toczy się postępowanie w sprawie dokonania wnioskowanego wpisu. Postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 4 września 2015 r. (wpłynęło do Spółki w dniu 15 września 2015 r.) w żadnym miejscu nie wskazuje, jak podano na portalu, że Rada Nadzorcza nie miała podstaw prawnych do odwołania Stanisława Sajdaka. Postanowienie Sądu wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych (przeszkody do dokonania wpisu) poprzez przedłożenie stosownej uchwały o odwołaniu prezesa zarządu. W wyznaczonym przez Sąd terminie zostanie udzielona odpowiedź na postanowienie Sądu i dalej będzie się toczyć procedura dotycząca wpisu. W związku z powyższym informacja przekazana w tytule przedmiotowego artykułu nie polega na prawdzie.

***

Od redakcji:


Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Wójcie,

Zapewniacie, że z odwołaniem Pana Stanisława Sajdaka z funkcji prezesa spółki wszystko jest w porządku. Dobrego humoru obu Panom nie psuje nawet fakt, że od ponad dwóch miesięcy w Krajowym Rejestrze Sądowym jako prezes wpisany jest… Stanisław Sajdak. Co jak co, ale to KRS jest podstawowym źródłem informacji, kto rządzi daną spółką. Humoru Panom nie psuje także postanowienie sądu KRS, które wprost mówi, że sąd nie zarejestruje nowego prezesa na podstawie dotychczasowych uchwał Rady Nadzorczej spółki i żąda podjęcia uchwały przez wójta gminy Tymbark.

Z treści postanowienia sądu wynika, że jeżeli tego rodzaju uchwały spółka nie przedłoży, sąd odmówi dokonania zmian w rejestrze. W swoim oświadczeniu Tomasz Dul unika nawet jednak podania informacji czego żąda sąd, stwierdzając jedynie „zostanie udzielona odpowiedź”. W ust. 7 aktu założycielskiego widnieje informacja, iż odwołanie zarządu pierwszej kadencji należy do kompetencji zgromadzenia wspólników - wójta, a nie rady nadzorczej. Według informacji uzyskanych od Stanisława Sajdaka, takie stanowisko zajmowała poprzednia rada nadzorcza.

Informacja podana radnym, że nic się nie dzieje złego, bo sądy długo działają jest sprzeczna z rzeczywistością, przecież sąd rejestrowy na drugi dzień po pierwszym złożeniu wniosku sprawę już rozpatrzył negatywnie dla spółki.

Dla jasności sytuacji w załączeniu przedstawiamy aktualny wpis z Krajowego Rejestru Sądowego świadczący o tym, że cały czas prezesem spółki widnieje tam Stanisław Sajdak, a także postanowienie sądu w sprawie wezwania spółki do przedłożenia uchwały wójta.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in