Sobota, 21 maja
Jan, Wiktor, Tymoteusz, Kryspin, Walenty, Monika

Powstaną ponad 33 km kanalizacji

21.01.2022 00:19:00 PAN 9 5521

Męcina/Pisarzowa. Wczoraj władze gminy Limanowa podpisały umowy na wykonanie inwestycji kanalizacyjnej w Męcinie i Pisarzowej w ramach funduszu inwestycji strategicznych pod nazwą „Polski Ład”.

Inwestycja została podzielona na trzy zadania częściowe. W wyniku postępowania przetargowego, dzięki najkorzystniejszej ofercie na wszystkie trzy zadania, został wybrany jeden wykonawca robót – będzie to konsorcjum firm: ERMONT Bartosz Ruchała z Męciny oraz TERMA Maciej Ruchała.

Wczoraj w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa zostały podpisane umowy na wykonanie poszczególnych zadań. Umowy zostały podpisane przez wójta Jana Skrzekuta w kontrasygnacie skarbnika gminy Marcina Matrasa oraz przez właścicieli obu firm, które podejmą się realizacji przedsięwzięcia. Termin wykonania całej inwestycji to rok 2024. 

Pierwsze zadanie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowa-Działy, a zakres obejmuje wykonanie około 13,4 km sieci kanalizacji sanitarnej, która obsługiwać będzie około 105 budynków mieszkalnych, gospodarczych i magazynowych. Wartość zadania to 5 mln 519 tys. zł

Zadanie drugie to pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Męcina-Podgórze, obejmujący wykonanie około 10,1 km sieci kanalizacji sanitarnej, która obsługiwać będzie około 86 budynków mieszkalnych, gospodarczych i magazynowych, w tym Szkołę Podstawową nr 2 w Męcinie. Prace wyceniono na kwotę 3 mln 771 tys. zł. 

Trzecie zadanie częściowe stanowi dalszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w Męcinie-Podgórzu. W zakresie jest budowa około 9,8 km sieci kanalizacji sanitarnej, która obsługiwać będzie około 120 budynków mieszkalnych, gospodarczych i magazynowych. Wartość prac to 2 mln 970 tys. zł. 

W ramach realizacji wszystkich powyższych części przedsięwzięcia przewiduje się montaż sieciowych pompowni ścieków, których realizacja wynika ze zróżnicowania rzeźby terenu. Budowana sieć kanalizacyjna zostanie włączona do oczyszczalni ścieków Męcinie.

Wykonawca w pierwszej kolejności, według przedstawionego harmonogramu prac, rozpocznie wykonywanie robót od zadania numer 3, a następnie podejmie prace z zakresu zadań 2 i 1.

Wójt Jan Skrzekut za pośrednictwem strony internetowej samorządu przekazał, że gmina Limanowa jako jeden z pierwszych samorządów w Polsce podpisała umowy na wykonanie inwestycji kanalizacyjnej w ramach funduszu inwestycji strategicznych pod nazwą „Polski Ład”.

- Program inwestycji strategicznych Polski Ład to ogromna szansa dla samorządów, z którego to programu gmina Limanowa pozyskała przeszło 11,6 miliona zł na budowę sieci kanalizacji w Pisarzowej i Męcinie. W ramach zadania zostaną wykonane przeszło 33 km sieci kanalizacyjnej obejmującej przysiółek „Działy” w Pisarzowej oraz „Podgórze” w Męcinie – podkreśla wójt. 

(Fot.: UG Limanowa)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in