Poniedziałek, 28 listopada
Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

Policyjne działania w rejonie szkół

01.09.2022 16:20:00 PAN 3 2386

Po dwumiesięcznej przerwie uczniowie wracają do szkół. Nad ich bezpieczeństwem będą czuwać policjanci, którzy wraz z rozpoczęciem roku szkolnego prowadzą działania „Bezpieczna droga do szkoły”.

Jak co roku pod szkołami pojawiają się policjanci, którzy będą udzielać pomocy w przekraczaniu jezdni na wyznaczonych, tzw. szkolnych przejściach dla pieszych oraz od strony praktycznej uczyć prawidłowego zachowania się na drodze. - Będziemy starali się objąć nadzorem jak największą ilość szkół, jednakże w pierwszej kolejności szkoły zagrożone wypadkowością oraz o dużym natężeniu ruchu. Ponadto przez cały okres roku szkolnego policjanci prowadzić będą stałą, systematyczną pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną ukierunkowaną głównie na profilaktykę i edukację uczniów z najmłodszych klas - zapowiada małopolska policja. 

W ramach prowadzonych działań w rejonach szkół policjanci będą reagować na wykroczenia popełniane przez kierujących, szczególnie takie jak nadmierna prędkość, kierowanie po użyciu alkoholu, wyprzedzanie w rejonach przejść dla pieszych i w okolicach placówek szkół, przewożenie dzieci pojazdami niesprawnymi technicznie oraz w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu, a także na inne wykroczenia stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym. We wrześniu i październiku mundurowi będą dążyć do skontrolowania wszystkich autobusów szkolnych.

Mimo prowadzenia wzmożonych działań przez policję obowiązkiem dorosłych jest zadbać o to, by przygotować dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym. Rodzice nie mogą czuć się zwolnieni  z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa swym pociechom. Przed rozpoczęciem roku szkolnego na przykład podczas wspólnego spaceru powinni oni pokazać dzieciom niekoniecznie najkrótszą, ale najbezpieczniejszą drogę o szkoły. Tą drogą wspólnie z dziećmi powinni kilkakrotnie przejść, utrwalając prawidłowe zachowania  w drodze do szkoły i zwracając uwagę na zagrożenia związane z ruchem drogowym. Warto pamiętać, że przejście przez jezdnię to dla młodszych dzieci prawdziwe wyzwanie.

Policja przypomina podstawowe zasady, które należy przestrzegać, aby na drodze nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo:

 • Dziecko do 7 roku życia może korzystać  z drogi tylko pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat.
 • Każda osoba poruszająca się po drodze  po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązana do noszenia elementów odblaskowych.
 • Pieszy idący po jezdni lub poboczu jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
 • Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych może iść obok siebie. W pozostałych przypadkach piesi są obowiązani iść jeden za drugim.
 • Przechodząc przez jednię lub torowisko, pieszy jest obowiązany korzystać z przejść dla pieszych. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest jednak dozwolone, gdy odległość od niego przekracza 100 m. Warto pamiętać, że w przypadku gdy skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie dozwolone jest również na tym skrzyżowaniu. 
 • Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
 • Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest w miejscu, w którym ruch pojazdów rozdzielono wysepką, przejście na każdej rozdzielonej jezdni uważa się za odrębne.
 • Przechodząc przez jednię, należy iść najkrótszą drogą (prostopadle do osi jezdni), bez nieuzasadnionego zwalniania kroku.

Należy pamiętać, że nie wolno:

 • wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, nawet na przejściu dla pieszych;
 • wchodzić na jezdnię spoza pojazdu lub przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
 • przechodzić przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
 • przebiegać przez jezdnię.

Policja przypomina o obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych lub w specjalnych urządzeniach przytrzymujących, tzw. podstawkach. Dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu przewozi się w specjalnym foteliku bezpieczeństwa lub w innym urządzeniu przytrzymującym, dobranym do masy i wzrostu dziecka. Zarówno foteliki jak i podstawki muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli ze względu na wzrost i masę dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiedniego fotelika lub podstawki, dopuszcza się przewożenie dziecka zapiętego w pasy bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu pojazdu. Warunkiem jest, aby wzrost dziecka wynosił co najmniej 135 cm. Jeżeli na tylnym siedzeniu przewozimy dwoje dzieci w fotelikach lub podstawkach i nie możliwości zainstalowania trzeciego fotelika lub podstawki, dopuszcza się przewożenie trzeciego dziecka zapiętego w pasy bezpieczeństwa, na tylnym siedzeniu. Warunkiem jest osiągnięcie przez dziecko minimalnego wieku 3 lat.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in