Środa, 25 maja
Borys, Grzegorz, Urban, Magdalena, Magda

Nowa pensja wójta: ponad 18 tys. zł brutto

24.01.2022 00:12:00 PAN 10 7047

Tymbark. W grudniu radni uchwalili w nowej wysokości wynagrodzenie wójta gminy Tymbark. Paweł Ptaszek zarabia teraz ponad 18,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Zgodnie z przyjętą przez parlament nowelizacją ustawy znacząco wzrosły zarobki nie tylko marszałków, starostów, wójtów i burmistrzów oraz prezydentów miast, ale i diety przysługujące radnym na każdym szczeblu samorządu. O wysokości diet radnych gminy Tymbark pisaliśmy w tekście: Nowe diety radnych

Znowelizowane przepisy w zakresie pensji włodarzy samorządu wprowadziły nie tylko wyższą kwotę maksymalną, jaką mogą zarabiać, ale i ustawowe minimum, które stanowi 80% maksymalnego wynagrodzenia. Stawki poszczególnych składników poborów uzależnione są od liczby ludności samorządu.

Na zarobki wójta składają się: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 9 800 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 3 150 zł, dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 3 885 zł. Do tego należy doliczyć tzw. dodatek stażowy, który na podstawie odrębnych przepisów naliczany jest wójtowi w wysokości 18% wynagrodzenia zasadniczego. 

Poprzednia uchwała określająca wysokość wynagrodzenia Pawła Ptaszka była podejmowana na koniec stycznia 2020 roku. Wówczas miesięczna pensja wójta wynosiła około 9 800 zł brutto. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, ale mając zastosowanie od dnia 1 sierpnia tego roku, co oznacza, iż Pawłowi Ptaszkowi przysługiwało wyrównanie.

(Fot.: Paweł Ptaszek - Facebook)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in