Środa, 28 września
Luba, Wacław, Wacława, Marek, Tymon

Natura 2000: RDOŚ uspokaja mieszkańców

04.12.2014 06:50:19 top 12 9019

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie uspokaja mieszkańców Limanowszczyzny, zaniepokojonych zmianami w programie Natura 2000 – wbrew podejrzeniom, nie wprowadzą one kolejnych terenów do obszaru chronionego. Jeszcze dziś w ramach konsultacji społecznych można natomiast zgłaszać uwagi do kontrowersyjnego projektu.

Od dwóch dni Czytelnicy portalu ostrzegają mieszkańców kilku gmin powiatu limanowskiego przed planowanym rozszerzeniem obszaru objętego ochroną w ramach programu Natura 2000. Dziś kończą się konsultacje społeczne, zarządzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w związku z planowanymi zmianami.
Nasi Czytelnicy twierdzili, że instytucje zaangażowane w program Natura 2000 zamierzają zmiany wprowadzić „po cichu”, by nie wywołać protestu mieszkańców, a mają one polegać na poszerzeniu obszaru chronionego. To z kolei wiązałoby się z kolejnymi obostrzeniami, z jakimi musieliby się liczyć właściciele działek.
By wyjaśnić sprawę, skontaktowaliśmy się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie. Jak się dowiedzieliśmy, obszar dla którego obecnie trwają konsultacje społeczne to Natura 2000 Łososina PLH120087, obejmujący następujące gminy: Słopnice, Tymbark. Laskowa, Limanowa (miasto i gmina) oraz Łososina Dolna.
- Trwające obecnie konsultacje dotyczą projektu planu zadań ochronnych dla tego obszaru w formie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Przedłożony do konsultacji dokument nie zakłada zmian granic obszaru Natura 2000 i jego wejście w życie również nie spowoduje poszerzenia granic obszaru - uspokaja Małgorzata Michna z krakowskiego RDOŚ.
Zaprzecza jednocześnie, by cała procedura była prowadzona bez informowania społeczeństwa o jej przebiegu. - Konsultacje rzeczywiście trwają do 4 grudnia. Obwieszczenie o wyłożeniu dokumentu na 21 dni ukazało się w dniu 13 listopada br.; zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w prasie oraz zostało przesłane do właściwych urzędów gmin z prośbą o podanie do publicznej wiadomości - informuje.
Jak dodaje przedstawicielka instytucji, uwagi do konsultowanego zarządzenia można składać w formie pisemnej na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, ustnie do protokołu lub na adres elektroniczny: sekretariat@rdos.krakow.pl.
- W trakcie prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łososina odbywały się spotkania ze społecznością lokalną. Wszyscy uczestnicy tych spotkań otrzymali również powiadomienie o rozpoczynających się konsultacjach społecznych Obawy mieszkańców prawdopodobnie wynikają z propozycji powiększenia granicy obszaru przedstawionej w dokumentacji do planu zadań ochronnych. Natomiast jeszcze raz wyjaśniam, że w zarządzeniu nie ma o tym słowa i plan zadań ochronnych nie zmieni granicy obszaru - zapewnia Małgorzata Michna. - Z uwagi na kończący się czas trwania konsultacji zachęcam do składania ewentualnych uwag do projektu zarządzenia na pocztę elektroniczną - dodaje.
Zainteresowane osoby więcej informacji mogą znaleźć na stronach internetowych:
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in