Środa, 25 maja
Borys, Grzegorz, Urban, Magdalena, Magda

Kredyty pójdą w ścieki

14.01.2010 08:52:47 15 4666

Wielomilionowa inwestycja jeszcze niedawno wydawała się mało realna. Gmina, która ma jeden z najmniejszych deficytów w Małopolsce, będzie musiała się poważnie zadłużyć.

W Słopnicach rozpoczną proces długo oczekiwanej kanalizacji wsi.Inwestycja potrwa kilka lat. Wybudowana będzie oczyszczalnia ścieków, a kolektor w pierwszej kolejności doprowadzony do centrum miejscowości. Prawdopodobnie w tym roku zakres przeprowadzonych prac będzie niewielki. Jednak samo rozpoczęcie zadania dla mieszkańców jest bardzo ważnym przedsięwzięciem. Do tej pory gmina nie mogła liczyć na dofinansowanie, bowiem niewielka miejscowość nie spełniała dostatecznych kryteriów, aby uzyskać wystarczającą ilość punktów. W Słopnicach rozproszenie zabudowań jest bardzo duże. Wskaźnik ilości przyłączy na jednym kilometrze jest zdecydowanie za niski. Od sześciu lat składane wnioski spotykały się z odmową.

Teraz samorząd może dysponować pokaźnym wkładem własnym, który zostanie pokryty z kredytów. Gmina Słopnice ma jedno z najmniejszych zadłużeń w Małopolsce (zaledwie 400 tys. zł). – W porównaniu do innych samorządów faktycznie mamy nieprzyzwoicie niskie długi – powiedział Adam Sołtys, wójt Słopnic. – Nie wynika to z przesadnej oszczędności tylko z celowo obranej polityki. Możliwość zaciągnięcia jak największych kredytów była specjalnie rezerwowana na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Po gruntownym remoncie dróg lokalnych, rozbudowie bazy oświatowej i wodociągów przyszedł czas na uregulowanie sprawy odprowadzania ścieków.

Gmina zakupiła już działkę pod oczyszczalnię ścieków i uzyskała pozwolenie budowlane wraz z dokumentacją techniczną na pierwszy etap prac, który kosztować będzie około 12 milionów złotych. Zadanie skanalizowania całej miejscowości (trzy etapy) łącznie sięgnie około 40 milionów zł.

W miejscach trudnodostępnych gmina prawdopodobnie zdecyduje się na budowę oczyszczalni przydomowych.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in