Poniedziałek, 28 listopada
Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

Jest "dodatkowy" wariant przebiegu obwodnicy

12.07.2022 00:25:00 PAN 25 13104

Limanowa. O siedem miesięcy analiza społecznych wariantów wydłużyła prace projektowe nad koncepcją budowy obwodnicy Limanowej. Po tej analizie oraz rozpatrzeniu protestu wniesionego wobec propozycji mieszkańców opracowano... wariant dodatkowy.

W odpowiedzi na nasze pytania małopolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, iż końca dobiegają prace nad pierwszym, środowiskowym etapem Studium Techniczno-Ekonomicznego-Środowiskowego, którego celem jest wskazanie wariantu budowy obwodnicy Limanowej, preferowanego do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W wyniku analizowania tzw. wariantów społecznych, przedstawionych przez mieszkańców, prace projektowe nad tym etapem STEŚ-R wydłużyły się o siedem miesięcy. W ich toku do propozycji społecznego komitetu wniesiono protest. Po analizie zgłoszonych propozycji oraz protestu został opracowany dodatkowy wariant przebiegu nowej drogi, oznaczony jako W1A. 

- Wariant ten obejmuje korektę przebiegu wariantu W1 na początkowym odcinku tj. od włączenia obwodnicy do DK28 do ul. Grunwaldzkiej. Jest poprowadzony w korytarzu zbliżonym do korytarza przewidzianego w planie zagospodarowania przestrzennego oraz skraca odległość obwodnicy od DW 965, która wprowadza duży ruch tranzytowy do miasta. Nowa lokalizacja włączenia obwodnicy umożliwia skomunikowanie obwodnicy z ul. Kamienną, która jest planowana do rozbudowy przez władze samorządowe, a która dodatkowo prowadziłaby ruch z drogi wojewódzkiej na obwodnicę od strony północnej – tłumaczy Iwona Mikrut z małopolskiego oddziału GDDKiA w Krakowie. 

Jak dodaje, w ocenie GDDKiA jako inwestora, ważnym aspektem jest to, że wariant W1 był najmniej oprotestowanym wariantem ze wszystkich zaproponowanych podczas prezentacji społecznych. - Zmiana początkowego odcinka obwodnicy według wariantu W1A wpisuje się w politykę przestrzenną i komunikacyjną miasta, jest akceptowalna przez władze samorządowe i została wprowadzona również dla wariantów W2 i W3 – podkreśla Iwona Mikrut. 

Co dalej z limanowską obwodnicą? W drugiej połowie lipca przewidziane jest posiedzenie zespołu oceny przedsięwzięć inwestycyjnych (ZOPI) w oddziale GDDKiA w Krakowie, które zakończy etap środowiskowy STEŚ-R. Następnie we wrześniu planowane jest posiedzenie komisji oceny przedsięwzięć inwestycyjnych w centrali GDDKiA, którego celem jest wskazanie wariantu preferowanego do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji DŚU jest planowane jest w listopadzie tego roku. Termin uległ przesunięciu z uwagi na wspomniane wcześniej społeczne warianty. 

Ogłoszenie przetargu na roboty w systemie „zaprojektuj i wybuduj” będzie możliwe po opracowaniu koncepcji programowej, według GDDKiA - najwcześniej na przełomie 2024 i 2025 roku.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in