Piątek, 20 maja
Aleksander, Bazyli, Bernardyn, Krystyna

Gmina w statystycznym ujęciu

13.01.2022 00:14:00 PAN 2 3251

Tymbark. Wraz z początkiem roku Urząd Stanu Cywilnego przygotował liczbowy wykaz mieszkańców gminy Tymbark z 2021 roku. Zestawienie zawiera między innymi liczbę narodzin dzieci, zgonów oraz małżeństw.

Na koniec 2021 roku liczba mieszkańców gminy Tymbark, zameldowanych na pobyt stały wynosiła 6 568 osób, w tym 3 214 mężczyzn oraz 3 349 kobiet. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba zameldowanych zmniejszyła się o 10 osób.

W gminie Tymbark w 2021 roku urodziło się 76 dzieci, w tym 38 dziewczynek i 38 chłopców. W poszczególnych sołectwach liczby te przedstawiają się następująco: w Piekiełku urodziło się 6 dzieci, w Podłopieniu 23, w Tymbarku 24, w Zamieściu 18, a najmniej w Zawadce – 5 dzieci. W stosunku do roku 2020 urodziło się 8 dzieci mniej.

Najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom na terenie gminy to Hanna, Lena oraz Gabriela, natomiast wśród chłopców były to imiona Jakub, Franciszek, Karol oraz Bartłomiej.

W 2021 roku zmarło 65 mieszkańców (w tym 35 mężczyzn i 30 kobiet), czyli o 7 mniej niż w poprzednim roku. W Podłopieniu zmarło 15 osób, w Tymbarku 33, w Zamieściu 7, a w Zawadce i Piekiełku zmarło po 5 osób.

W ubiegłym roku na terenie gminy Tymbark w związek małżeński wstąpiło 20 par, a małżeństwo zawarło 71 mieszkańców. Ponadto, jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego w 2021 roku obchodziło 19 par małżeńskich.

Gmina Tymbark liczyła na koniec 2021 roku 1 517 mieszkańców, którzy nie przekroczyli 18 roku życia, natomiast pełnoletność osiągnęło 76 osób. Zameldowanych jest 209 mieszkańców, którzy ukończyli 80 lat oraz 27 mieszkańców, którzy ukończyli 90 lat.

Najstarszy mieszkaniec gminy Tymbark w ubiegłym roku obchodził 101 urodziny.


(Źródło/fot.: UG Tymbark)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in