Poniedziałek, 27 czerwca
Maryla, Władysław, Maria, Cyryl, Cyprian, Emanuela

Bieżące remonty GDDKiA. Rondo w przyszłym roku?

26.09.2010 11:32:31 top 11 7804

Dobra/Gruszowiec. W mijającym tygodniu GDDKiA dokonywała na 1,3 km odcinku drogi Dobra-Gruszowiec wymiany warstwy ścieralnej asfaltu. Jeden z naszych Czytelników, twierdzi, że jest to przebudowa, gdyż podnosi się poziom drogi, GDDKiA zaprzecza mówi, że to bieżące utrzymanie drogi.

Na odcinku drogi krajowej nr 28 Dobra – Gruszowiec od środy trwają prace polegające na "wymianie warstwy ścieralnej drogi

- Wykonawca w porozumieniu z Drogami Krajowymi, aby zmniejszyć koszty nie dokonali frezowania istniejącej nawierzchni drogowej dokonując jedynie nakładki warstwy ścieralnej, a przez to podniesienia niwelety drogi o ok 10 cm, co jest niezgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym i Rozporządzeniem nr 43 dotyczącym dróg - napisał jeden z naszych Czytelników. - Wymiana nawierzchni powinna odbyć się po uprzednim usunięciu starej nawierzchni i późniejszemu ułożeniu nowej warstwy ścieralnej. W przeciwnym wypadku powoduje to podniesienia poziomu całej drogi (niwelety drogi), co powoduje problemy z istniejącymi zjazdami do posesji utrudniając wjazd do istniejących zabudowań. Taki sposób "remontu" nazywany jest przebudową drogi, a nie bieżącym utrzymaniem, na które jest wymagane pozwolenie na budowę. W obecnym stanie rzeczy GDDKiA powinna uzyskać pozwolenie na budowę na wykonanie takiego wzmocnienia, a nie nazywać tego tylko bieżącym utrzymaniem drogi, gdyż zmienia się jej poziom.

Inne zdanie na ten temat ma GDDKiA. - Na odcinku ok. 1,3 km w okolicach miejscowości Dobra i Gruszowiec, w ramach bieżącego utrzymania dróg, jest wykonywane wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym – mówi Magdalena Chacaga, rzecznik GDDKiA w Krakowie. - Prace prowadzi wyłoniona w przetargu firma, z którą GDDKiA ma podpisany wieloletni kontrakt na bieżące całoroczne utrzymanie dróg w Rejonie Nowy Sącz. Roboty polegają na frezowaniu zniszczonej nawierzchni - tak pełnej garbów i kolein, że miejscami trzeba było skuwać je ręcznie kilofem - a następnie na położeniu nowej nakładki dla wyrównania nawierzchni. Celem prac nie jest podniesienie niwelety drogi, poza miejscami (punktowo), gdzie droga jest zapadnięta w wyniku osunięcia lub podmycia korpusu. Destruktem powstającym przy frezowaniu są utwardzane pobocza. Po zakończeniu prac nikt nie będzie miał problemów ze zjazdem czy wjazdem. Jeśli w trakcie prowadzenia prac zaistniały jakiekolwiek trudności w ruchu, to były chwilowe i przepraszamy za nie.


Oprócz tego w ostatnim czasie GDDKiA remontowała nawierzchnię na ul. Jana Pawła II. - Starą nawierzchnię sfrezowano na głębokość ok. 4 cm, a następnie położono 4 cm nakładki. Te prace również zostały wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg krajowych – informuje rzecznik. - Cały czas w naszych planach jest przebudowa drogi krajowej w Limanowej wraz z budową ronda w Sowlinach. Czynimy starania, by zadanie to znalazło się w planie na 2011 rok. Zakresem inwestycji będzie objęty odcinek drogi o długości 2,1 km. Wstępnie szacujemy koszt prac na ponad 11 mln zł.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in