Niedziela, 07 sierpnia
Kajetan, Klaudia, Donata, Dorota, Konrad, Sykstus, Olechna

300 000 zł na przywrócenie i utrzymanie linii autobusowych

18.12.2020 12:50:00 top 5 6102

Limanowa. Powiat Limanowski otrzyma 298 tys. zł dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na uruchomienie i utrzymanie linii komunikacyjnych. Powiat jest jedynym samorządem z Limanowszczyzny który otrzymał pieniądze.

– Przede wszystkim naszym podstawowym życzeniem (…) jest to, żeby gmina spotkała się z gminą, powiat z powiatem. Bo bardzo często jest tak, że pracownicy dojeżdżają do sąsiednich gmin, czasami przez kilka gmin. Według najnowszych danych GUS ponad 3 mln pracowników dojeżdża do pracy w innej gminie niż gmina ich miejsca zamieszkania. To często są odległości powyżej 50 km. Średnia to powyżej 40 km, a czasami 70, 80 km. A więc ogromny wysiłek, zmniejszenie możliwości pozyskania pracy gdzieś w bliższym miejscu i duża strata czasu na dojazd do miejsca pracy. To są takie zjawiska z życia codziennego, którym chcemy zapobiegać. Chcemy ludziom ułatwiać życie – mówił premier Mateusz Morawiecki, prezentując w 2019 roku Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. 

Dziś Małopolski Urząd Wojewódzki przedstawił wyniki kolejnego naboru. Fundusz ten cieszy się coraz większą popularnością wśród małopolskich samorządowców i ma przynieść konkretne korzyści Mieszkańcom. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał właśnie umowy potwierdzające przyznanie dofinansowania na rok 2021. 

Opiewają one na kwotę 24,2 mln złotych, która umożliwi utrzymanie i uruchomienie 165 linii komunikacyjnych. Z naboru, który zakończył się 24 listopada, skorzystało 43 organizatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Największe dofinansowanie otrzymają: województwo małopolskie (blisko 9,5 mln zł), miasto i gmina Wieliczka (ponad 1,6 mln zł) oraz powiat tatrzański (blisko 1,6 mln zł). 298 tys. zł otrzyma powiat limanowski - o tym jakie linie będą uruchamiane będziemy informować. Żadnego innego samorządu z terenu powiatu (miasta i gminy) nie ma na liście dofinaoswań. 

Na rok 2021 dla Małopolski została zaplanowana kwota 41,5 mln zł.

- Niezwykle cieszy fakt, że przywracanych linii komunikacyjnych będzie coraz więcej. Ta sieć połączeń lokalnych, które powstają dzięki Funduszowi autobusowemu, znacząco się poszerza, komunikacja publiczna staje się dla Mieszkańców dostępna. Z kolei Fundusz Dróg Samorządowych zaowocował już setkami oddanych do użytku odcinków dróg gminnych i powiatowych. Obydwa te programy to element kompleksowej koncepcji rządu premiera Mateusza Morawieckiego, której założeniem jest m.in. konsekwentne poprawianie standardów codziennego życia Mieszkańców i eliminowanie białych plam komunikacyjnych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W 2020 roku dwukrotnie zwiększyła się liczba beneficjentów Funduszu autobusowego w stosunku do roku 2019. W pierwszym roku funkcjonowania programu udzielono dopłat 17 jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, a w 2020 roku umowy o dopłatę zostały zawarte z 34 jednostkami. Tendencja ta utrzymuje się nadal w 2021 roku, w którym już w ramach pierwszego naboru dofinansowanie otrzyma 43 organizatorów.

Wzrost ten widoczny jest także w liczbie linii komunikacyjnych objętych wsparciem oraz w pracy eksploatacyjnej wykonywanej na tych liniach. 

W 2019 roku wsparcie z Funduszu umożliwiło przywrócenie lub utworzenie 40 linii autobusowych, w 2020 roku już 105 linii, a na 2021 r. zaplanowano 165 linii współfinansowanych przez państwo. Podobnie w okresie wrzesień – grudzień 2019 r. łączna liczba wozokilometrów pracy eksploatacyjnej wyniosła 289 781,70, w trzech kwartałach 2020 roku już 1 326 035 wozokilometrów, a na 2021 r. zaplanowano przejechanie 8 821 132,75 kilometrów.

Efekty te możliwe były dzięki przekazanemu przez Wojewodę Małopolskiego dofinansowaniu zadań własnych samorządu w 2019 r. w wysokości 271 483,89 zł, w 2020 roku 4 814 235,38 zł (łącznie z realizowanymi już wnioskami na IV kwartał) i zagwarantowaniu dalszego wsparcia w 2021 r. w wysokości 24 222 715,11 zł.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in