20°   dziś 17°   jutro
Piątek, 09 czerwca Anna, Felicjan, Pelagia, Efrem, Dominik, Sławoj
Przeglądasz ogłoszenie archiwalne
Dodane: 07.03.2023

Pracownik produkcji - sekcja mieszalnicza

1zł
Adres: ul.Rzeczna 11d Wymiar pracy: Pełny etat Typ umowy: Umowa o pracę

Opis

GOLD DROP Sp. z o.o.


Zatrudni pracowników na stanowisko: Pracownik produkcji - sekcja mieszalnicza.


Mile widziane doświadczenie na stanowisku pracownika produkcji - sekcji mieszalniczej w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz uprawnienia na wózki widłowe.


Zakres obowiązków:


- uczestniczenie w pracach przygotowawczych do procesu mieszania,


- wykonywanie mieszanek produktów zgodnie z obowiązującą dokumentacją produkcyjną i technologiczną,


- kontrola i regulacja ustalonych parametrów mieszanek produktów.


Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt telefoniczny na numer 18 33 01 624 oraz przesyłanie CV na adres e-mail anna.czamara@golddrop.com.pl.


Do CV prosimy dołączyć i podpisać następujące oświadczenie:

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 roku), dalej zwaną RODO, informujemy że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Gold Drop Sp. z o.o. z siedzibą 34-600 Limanowa ul. Rzeczna 11 (dalej „Gold Drop”). Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z procedury rekrutacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b RODO. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres do 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich brak uniemożliwiłyby rozpatrzenie wniosku o przyjęcie do pracy w ramach procedury rekrutacyjnej. Informujemy, że zgodnie z przepisami, każda osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o: sprostowanie treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, ograniczenie lub zaprzestanie przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest drogą elektroniczną na adres: sodo@golddrop.eu lub korespondencyjnie na adres siedziby administratora.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji oraz w celu ewentualnego nawiązania stosunku pracy na stanowisku: Pracownik produkcji - sekcja mieszalnicza prowadzonej przez firmę Gold Drop Sp. z o.o. w Limanowej. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie moich danych w każdym czasie.                                                                                         

 ……….………………………………………………………………….…                                                                                                                 

(miejscowość, data i podpis)


W przypadku nie przyjęcia mnie do pracy w tej rekrutacji lub nieprowadzenia aktualnie rekrutacji na interesujące mnie stanowisko, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyszłej rekrutacji – przez okres do 6 miesięcy

.……….………………………………………………………………….…                                                                                                                

 (miejscowość, data i podpis)

Wyświetleń: 3474
Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in