16°   dziś 17°   jutro
Środa, 04 października Rozalia, Edwin, Franciszek, Konrad, Rosława, Rozalia
Przeglądasz ogłoszenie archiwalne
Dodane: 29.05.2023

Firma JONIEC® zatrudni osobę na stanowisko: młodszy specjalista ds kadr

123zł
Adres: Tymbark 109 Wymiar pracy: Pełny etat Typ umowy: Umowa o pracę

Opis

Firma JONIEC® zatrudni osobę na stanowisko: młodszy specjalista ds kadr

MIEJSCE PRACY:

Tymbark 109

ZADANIA OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU:

Przygotowanie i prowadzenie akt osobowych

Prowadzenie kart wyposażenia pracowników

Rozliczanie czasu pracy: na podstawie ewidencji czasu pracy, przy uwzględnieniu absencji chorobowych, urlopów itp.

Monitorowanie terminowości badań lekarskich, szkoleń BHP oraz innych uprawnień pracowniczych

Przygotowywanie list obecności, zaświadczeń, wniosków

WYMAGANIA:

Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach

Terminowość i dokładność w wykonywanej pracy

Dobra znajomość programu Microsoft Excel

Znajomość przepisów prawa pracy

Skrupulatność w wykonywaniu obowiązków

OFERUJEMY:

- przeszkolenie

- pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, lidera w branży ogrodzeń betonowych

- umowę o pracę

- prywatną opiekę lekarską

- przyjazną atmosferę pracy

- możliwości rozwoju

CV prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@joniec.pl

RODO

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Mieczysław Joniec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mieczysław Joniec Firma Produkcyjno - Usługowo – Handlowa „Joniec”, Tymbark 109, 34-650 Tymbark, NIP: 7371000914, REGON: 490711307 (zwany dalej Administratorem lub ADO).

Kontakt z Administratorem:

³ pisemny, na adres: Mieczysław Joniec Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa „Joniec”, Tymbark 109, 34-650 Tymbark

³ elektroniczny: rodo@joniec.pl

³ telefoniczny: +48 18 332 53 90

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana

w dowolnym czasie. Odwołanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w zw. z art. 221 §1 i §2 Kodeksu Pracy.

Odbiorcy danych osobowych

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia aktualnych jak i przyszłych rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują, lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, przez upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty trzecie takie jak: dostawcy usług IT i usług związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi upoważnione przez ADO na podstawie odrębnej umowy i działające zgodnie z jego poleceniami.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od dnia ich przekazania.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzanie przez 24 miesiące od dnia zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO mają Państwo :

³ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

³ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

³ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

³ prawo do usunięcia danych osobowych;

³ prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221. Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wyświetleń: 835
Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in