Środa, 12 sierpnia
Lech, Euzebia, Innocenty, Hilary, Hilaria, Julian

Znów nikt nie chciał kupić udziałów. Wspólnicy jeszcze nie zdecydowali, co dalej

14.02.2020 00:25:00 PAN 15 5374

Poręba Wielka. Znów nie zgłosił się żaden potencjalny inwestor, gotowy odkupić udziały w spółce Gorczańskie Wody Termalne od czterech samorządów z Limanowszczyzny.

Z odpowiedzi udzielonej na nasze pytania przez Starostwo Powiatowe w Limanowej wynika, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie zbycia udziałów spółki Gorczańskie Wody Termalne z siedzibą w Porębie Wielkiej, zainteresowanie wykazało 5 podmiotów.

Ostatecznie jednak podmioty te nie złożyły oferty. - Na chwilę obecną wspólnicy nie podjęli decyzji co do ponownego ogłoszenia o zbyciu udziałów spółki Gorczańskie Wody Termalne – czytamy w wiadomości do redakcji.

Spółka Gorczańskie Wody Termalne została powołana dla zagospodarowania odwiertu wody termalnej IG-1 w Porębie Wielkiej. Na sprzedaż wystawiono 6 245 udziałów, o wartości nominalnej 500 zł każdy, stanowiących 100% ogólnej liczby udziałów.

Tworzące spółkę samorządy zakładały, iż do podpisania umów zbycia udziałów dojdzie nie później, niż 31 grudnia tego roku. Z ewentualnym nabywcą miała zostać podpisana nie tylko umowa zbycia udziałów, ale również umowa inwestycyjna, która reguluje rozliczenie nakładów na infrastrukturę, dostawę wody termalnej do centrum balneologii oraz – co ważne – zabezpieczy realizację celu publicznego w postaci ogólnodostępnego dostępu do wód termalnych (darowizna w postaci przekazania spółce gruntów Skarbu Państwa może zostać cofnięta, jeśli cel publiczny nie zostanie zrealizowany w terminie, który upływa w 2021 roku).

W grudniu ubiegłego roku, podczas sesji Rady Gminy Niedźwiedź, pojawiły się informacje o możliwości nieodpłatnego przekazania wszystkich udziałów Gorczańskich Wód Termalnych przekazać gminie Niedźwiedź. Informacji tej, przekazanej przez radnego powiatu Janusza Potaczka, nie potwierdził starosta Mieczysław Uryga ani wójt gminy Niedźwiedź, Rafał Rusnak.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in