Niedziela, 08 grudnia
Maria, Światozar, Klemens, Makary, Romaryk, Delfina

Znane założenia projektu budżetu samorządu na przyszły rok

21.11.2019 05:25:00 PAN 3 1995

Limanowa. Ponad 31 mln zł na inwestycje, prawie 580 tys. zł deficytu i nowy kredyt na 8 mln zł – znane są założenia projektu przyszłorocznego budżetu powiatu limanowskiego.

W projekcie przyszłorocznego budżetu powiatu limanowskiego po stronie dochodów zapisano kwotę 170 mln 631 tys. zł, z czego 150 mln 840 tys. zł dochodów bieżących. Z kolei wydatki zaplanowano na poziomie 172 mln 211 tys. zł. Wydatki majątkowe – czyli środki przeznaczane przez samorząd na inwestycje – stanowić mają 18,3% ogółu wydatków, a więc jest to kwota 31 mln 675 tys. zł.

Różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi przewidywany deficyt w kwocie 579 tys. zł. Źródłem jego pokrycia będzie nowy kredyt, któy powiat zamierza zaciągnąć powiat w kwocie 8 mln zł. Ustalono przy tym łączną kwotę, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniejszych zobowiązań – to 9 mln 250 tys. zł.

W przyszłorocznym budżecie zaplanowani kilka przedsięwzięć. Najwięcej środków ma zostać przeznaczone na remonty i inwestycje na drogach powiatowych. Oprócz tego, powiat zamierza dokonać modernizacji obiektów oświatowych, a na ten cel przewidziano wydatki ze środków własnych w wysokości 1 mln 500 tys. zł.

Powiat musi też pokryć wkład własny, niezbędny do projektu pod nazwą „Utworzenie centrum leczenia chorób w podeszłym wieku – Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego” w kwocie 3 mln 543 tys. zł. Powiat realizuje też program „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego”, który zakłada wydatki w wysokości 9 mln 706 tys. zł, z czego 161 tys. zł wkładu własnego.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in