Poniedziałek, 20 stycznia
Fabian, Fabiola, Sebastian, Miła

Znane nazwiska na liście ORMO-wców

18.02.2019 06:47:00 PAN 54 14962

Ponad tysiąc pozycji liczy rejestr członków ORMO z terenu powiatu limanowskiego z lat 1956 – 1982, znajdujących się w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Na liście są nazwiska m. in. były kierowników instytucji i samorządowców.

Udało się nam dotrzeć do rejestru wydanych legitymacji członkom ORMO z terenu powiatu limanowskiego. Dokumenty wytworzone przez organy bezpieczeństwa PRL, znajdujące się teraz w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej, obejmują okres od pierwszej połowy lat 50. do 1982 roku.

Rejestr obejmuje przeszło tysiąc pozycji. Nazwiska członków formacji są uporządkowane – przypisane do komisariatów i posterunków w poszczególnych gminach Limanowszczyzny. Przy każdym z nazwisk znajduje się data wydania i numer legitymacji wraz z informacjami o datach przedłużenia ważności dokumentu, ewentualnego wydania duplikatu oraz uwagi – na przykład informacje o wykreśleniu danej osoby z szeregów ORMO, najczęściej z powodu śmierci, zwolnienia na własne żądanie bądź zatrudnienie w milicji.

Przy niektórych nazwiskach są adnotacje dotyczące miejsca zatrudnienia poszczególnych osób. To pracownicy zakładów takich jak limanowski oddział MERA-KFAP mieszczący się w Sowlinach, limanowskiego PBRol-u czy ŁPPD w Łososinie Górnej.

Na liście są również urzędnicy, członkowie jednostki LOK oraz przedstawiciele służby zdrowia, w tym dwie osoby, które w przeszłości pełniły funkcję dyrektora limanowskiego szpitala. Znaleźliśmy też nazwiska osób które obecnie lub w ostatnich latach pełniły różne funkcje publiczne, w instytucjach i samorządach, w tym jednego z byłych burmistrzów Limanowej.

Powołana w 1946 roku Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej miała wspomagać milicję w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Początkowo członkowie ORMO uczestniczyli w walkach z partyzantami. W kolejnych latach organizacja została całkowicie podporządkowana PZPR. Niechlubnie wsławiła się w pacyfikacji strajków studenkich w marcu 1968 r., a później w tłumieniu wielu innych demonstracji. Wraz z upływem czasu zmieniała się struktura organizacji oraz upranienia jej członków, którzy ściśle współpracowali z funkcjonariuszami ZOMO przy patrolach czy obstawianiu dużych wydarzeń – pochodów, festynów i manifestacji. Zajmowali się również nadzorowaniem ruchu drogowego. Mieli prawo do legitymowania osób, stosowania pouczeń, a nawet stosowania siły.

Do dziś Ochotnicze Rezerwy Milicji Obywatelskiej uznaje się za jeden z najbardziej negatywnych symboli aparatu represji PRL, bo wielu członków tej formacji swoje braki w przygotowaniu do podejmowanych interwencji starało się „nadrabiać” brutalnością.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in