Niedziela, 27 września
Damian, Amadeusz, Kosmo, Mirabela, Wincenty

Zmienią siedzibę biblioteki. Radni nie zgodzili się na likwidację jej filii i utworzenie "punktów bibliotecznych"

08.11.2019 05:30:00 PAN 11 8998

Stara Wieś/Limanowa. Burzliwa dyskusja radnych towarzyszyła punktu porządku obrad ostatniej sesji Rady Gminy Limanowa, dotyczącego uchwały o zamiarze zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi i likwidacji jej filii.

– Po spotkaniach wiejskich i spotkaniach z mieszkańcami Starej Wsi, reprezentatywna grupa mieszkańców zdecydowała, by lokal zajmowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną został przekształcony na filę przedszkola – powiedział radnym wójt Jan Skrzekut.

Od lipca przyszłego roku, Gminna Biblioteka Publiczna ma zostać przeniesiona do budynku Urzędu Gminy przy ul. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Zajmie dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 90 m kw., w których dawniej mieścił się sklep obuwniczy.

Zmiany miały objąć także 7 filii gminnej biblioteki, w miejsce których samorząd miał utworzyć 11 punktów bibliotecznych w świetlicach wiejskich. – Rozszerzylibyśmy ich działalność na wszystkie świetlice, które są na terenie gminy Limanowa. W każdej z nich znajdowałby się regał z książkami, mieszkańcy będą wtedy mogli z nich korzystać w swoich miejscowościach. Żeby była jasność: to nie jest tak, że ograniczamy dostęp do książki, wręcz przeciwnie. Oprócz tego, będziemy próbować iść w kierunku nowości, takich jak książkomaty, na które można pozyskać pieniądze z zewnątrz. Ponadto, mieszkańcy będą mogli też korzystać z bibliotek w szkołach, doposażymy je książkami ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej – przekonywał wójt.

Przed głosowaniem, radny z Kłodnego Władysław Lachor złożył wniosek o zmianę w projekcie – wycofanie paragrafów dotyczących likwidacji filii i utworzenia punktów bibliotecznych w świetlicach. – Mieszkańcy Starej Wsi już zdecydowali, że zamiast biblioteki chcą przedszkola i nie mam nic przeciwko temu. Natomiast odnośnie zamiaru likwidacji filii, mieszkańcy innych miejscowości nie wypowiedzieli się na ten temat – zauważył radny.

Z kolei radny Daniel Łącki poparł pomysł poszerzenia oferty świetlic wiejskich o niewielkie księgozbiory – zwrócił uwagę, że dzięki stworzeniu punktów bibliotecznych, bezpośredni dostęp do książek zyskają mieszkańcy Młynnego, Pasierbca, Walowej Góry czy Makowicy. – To wyrównanie pewnych niesprawiedliwości, z którymi mamy teraz do czynienia – powiedział.

Wniosek radnego Władysława Lachora o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały został poddany pod głosowanie. Przyjęto go 11 głosami, za przy głosach 10 przeciw.

Radna z Koszar, Zuzanna Kolawa, przywołała zdanie o poszanowaniu decyzji mieszkańców. - Odwołajmy się do zebrań wiejskich. Jeżeli mieszkańcy zdecydują, tak jak zdecydowali mieszkańcy w Starej Wsi, to się im ukłonimy i podejmiemy stosowną uchwałę – stwierdziła.

Niektórzy radni wskazywali, że z uwagi na potrzeby mieszkańców Starej Wsi, pośpiech przy przenoszeniu siedziby biblioteki jest uzasadniony, podkreślając że takie okoliczności nie występują w odniesieniu do filii. – Jest czas na to, by spokojnie podejść do tematu. Nie ukrywam, że od początku byłem przeciwko likwidacji filii. Proszę zwrócić uwagę na postępujący proces cyfryzacji. Wszyscy zastanawiamy się, jak odciągnąć dzieci od komputera. Ale co damy im w zamian? - mówił przewodniczący Rady Gminy Limanowa, Stanisław Młyński z Nowego Rybia.

Wójt Jan Skrzekut wobec głosów radnych wniósł o zdjęcie całego punktu z porządku obrad. Natomiast o zarządzenie przerwy dwukrotnie prosił radny z Pisarzowej Antoni Frączek. Ostatecznie, przewodniczący zarządził 5 minut przerwy. Po wznowieniu obrad wójt wycofał swój wniosek, po czym w imieniu klubu radnych PiS radny Frączek wniósł o to samo, czyli wycofanie tego punktu z porządku obrad.

Radna Iwona Wojak-Ćwik przypomniała, że mieszkańcy Starej Wsi potrzebują przedszkola. Proponowała, by podjąć uchwałę o zmianie siedziby. Równocześnie, przed kolejną sesją radni i sołtysi mogliby zebrać opinie mieszkańców swoich miejscowości w temacie likwidacji filii, tak by można było podjąć świadomą decyzję. – Lepszym miejscem dla głównej siedziby biblioteki jest Limanowa, bo jest dostępna dla wszystkich, w przeciwieństwie do Starej Wsi – dodała.

– Ta dyskusja jest dowodem, że to problem złożony, indywidualny dla każdej miejscowości. Udowadniamy, jak skomplikowane jest podjęcie takiej decyzji w jednej uchwale – ocenił radny Marek Borucki.

W długiej, nieco chaotycznej dyskusji przepełnionej rozmaitymi wnioskami i propozycjami radnych, padały też pytania o kwestie finansowe. Jak powiedział wójt, funkcjonowanie gminnej biblioteki wraz z filiami kosztuje samorząd około 500 tys. zł, z czego 350 tys. zł stanowią wydatki na wynagrodzenie personelu placówek.

Wniosek Antoniego Frączka został odrzucony w głosowaniu, kolejno więc poddano pod głosowanie uchwałę po uwzględnieniu zmian proponowanych przez Władysława Lachora. Ostatecznie, przyjęto ją jednogłośnie.

Do tematu będziemy powracać.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in