Środa, 27 maja
Augustyn, Julian, Jan, Juliusz, Magdalena, Amanda

Zakończenie szkolenia podstawowego dla druhów OSP

01.10.2019 16:41:00 PAN 2 4324

Limanowa. W ubiegły piątek w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej odbyła się uroczystość ślubowania oraz wręczenia zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia podstawowego dla ratowników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu limanowskiego. ​Wymagające, trwające 126 godzin szkolenie, zostało przeprowadzone przez instruktorów - specjalistów Państwowej Straży Pożarnej, zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń praktycznych, w okresie pomiędzy 26 lipca a 4 września br. na bazie pomieszczeń KP PSP w Limanowej, Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie oraz poligonu ćwiczebnego jednostki OSP w Łososinie Górnej.

W programie szkolenia, którego założeniem jest przygotowanie ratowników do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, znajdowały się m.in. treści związane z taktyką zwalczania pożarów wewnętrznych. Ćwiczenia praktyczne w tym elemencie sztuki pożarniczej zostały przeprowadzone na wspomnianym wyżej poligonie w specjalnie zbudowanej komorze ogniowej, która pozwala na płynne modelowanie sytuacji pożarowej oraz obserwację przez słuchaczy kursu szeregu zjawisk fizyko-chemicznych towarzyszących procesowi spalania w specyficznych warunkach pożarów wewnętrznych.

Na terenie łososińskiego poligonu został także zrealizowany inny istotny moduł zawarty w programie tego szkolenia, a więc ratownictwo techniczne, skupiające się w głównej mierze na przygotowaniu ratowników do działań podczas likwidacji zdarzeń z udziałem środków transportu przy użyciu hydraulicznych i pneumatycznych zestawów narzędzi ratowniczych.

Duży nacisk został także położony na pracę ratowników w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, który to element słuchacze kursu mieli okazję realizować zarówno w trakcie zajęć w komendzie, na poligonie, jak i w komorze dymowej Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie w trakcie próby wydolnościowej, będącej integralną częścią szkolenia.

- Dodając do tego treści związane z kwalifikowana pierwszą pomocą, ratownictwem chemiczno-ekologicznym, alarmowaniem i łącznością przy użyciu urządzeń UKF PSP oraz działaniami ratowniczymi podczas powodzi i innych miejscowych zagrożeń; osoby na co dzień niezwiązane z szeroko pojętym problemem ratownictwa wyrobić mogą sobie pogląd o rozległości tematyki które przyswoić musi sobie strażak OSP – informuje Komenda Powiatowa PSP w Limanowej. 

Do egzaminu przed powołaną na dzień 13 września przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie komisją dopuszczono łącznie 27 słuchaczy szkolenia w tym: 2 osoby z OSP Świdnik, 3 osoby z OSP Kamionka Mała, 3 osoby z OSP Mszana Dolna, 3 osoby z OSP Przyszowa, 4 osoby z OSP Młyńczyska, 4 osoby z OSP Jurków, 1 osoba z OSP Łososina Górna, 2 osoby z OSP Siekierczyna, 2 osoby z OSP Męcina, 2 osoby z OSP Słopnice Dolne oraz 1 osoba z OSP Pogorzany. 

– Szkolenie przeprowadzone w zgodnej ocenie uczestników na bardzo wysokim poziomie nie był by możliwy w tej formie bez mocnego zaangażowania finansowego ze strony Starostwa Powiatowego w Limanowej. Oprócz samorządu powiatowego, organizatorzy składają serdeczne podziękowania następującym stowarzyszeniom, firmą i osobą prywatnym: jednostce OSP w Łososinie Górnej za zorganizowanie i wyposażenie poligonu, a następnie umożliwienie przeprowadzenia ćwiczeń dla słuchaczy kursu, właścicielom firmy MIDREW za udostępnienie terenu pod ww. poligon, klubowi LKS „Płomień” za udostępnienie szatni oraz węzła sanitarnego dla ćwiczących, właścicielowi Stacji Demontażu Pojazdów ŁOMZIK w Tymbarku – za udostępnianie na potrzeby ćwiczeń wraków pojazdów – dodaje kierownictwo limanowskiej Państwowej Straży Pożarnej. 

(Źródło/fot.: KPPSP Limanowa)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in