Sobota, 28 marca
Aniela, Sykstus, Joanna, Antoni, Sonia

Żądają od burmistrza wydania zarządzenia, które uniemożliwi osiedlenie się Romów w budynku

31.03.2016 00:23:17 PAN 48 10674

Mieszkańcy żądają od burmistrza Limanowej wydania zarządzenia porządkowego, które uniemożliwi osiedlenie Romów w dawnej siedzibie sanepidu przy ul. Grunwaldzkiej. Protest argumentują m.in. policyjnymi statystykami oraz obawami o swoje rodziny i mienie. Liczą, że władze miasta podejmą stanowcze działania i przeciwstawią się kreowaniu Limanowian na rasistów i ksenofobów.

Publikujemy treść sprzeciwu mieszkańców osiedla nr 2 w Limanowej wobec planów osiedlenia rodzin narodowości romskiej w budynku byłego sanepidu przy ul. Grunwaldzkiej w Limanowej.
Działając w imieniu własnym oraz mieszkańców Osiedla nr 2 składamy na ręce Pana Burmistrza oficjalny i stanowczy protest wobec planów osiedlenia rodzin narodowości romskiej w budynku byłego sanepidu przy ul. Grunwaldzkiej.
Mieszkańcy osiedla, mając na uwadze wielokrotne trudne doświadczenia mieszkańców Limanowej i okolic ze wspólnego życia w jednej społeczności z mniejszością romską wyrażają uzasadnione obawy o bezpieczeństwo swoich rodzin, a w szczególności dzieci, oraz mienia, na które ciężko pracują, często poza granicami kraju. Na potwierdzenie tego faktu przytaczamy informacje uzyskane z raportów policji, a dotyczące interwencjo organów ścigania tylko na ul. Wąskiej w Limanowej.
W 2015 r. na 22 interwencje – 20 dotyczyło zgłoszeń niebezpiecznych incydentów, zagrażających porządkowi publicznemu, których uczestnikami i inicjatorami byli mieszkańcy Limanowej pochodzenia romskiego! Te statystyki jasno przedstawiają skalę problemu – kompletny brak jakichkolwiek pozytywnych efektów wieloletnich, kosztownych, rządowych i lokalnych programowi integracji mniejszości romskiej z polskim społeczeństwem.
Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że budynek po byłym sanepidzie ma dużą powierzchnię użytkową, ok. 400 m2 i jest umiejscowiony na działce przeszło 30-arowej. Obawiamy się, że w budynku tym po przeniesieniu jednej rodziny z ul. Wąskiej mogą zostać zakwaterowane kolejne romskie rodziny. Może tu dojść do zbudowania dużej romskiej enklawy na wzór osiedla romskiego w miejscowości Koszary. A wszyscy przecież wiemy, jakie są tam odwieczne problemy, choćby z samowolami budowlanymi i brakiem poszanowania polskiego prawa przez mniejszość romską.
Ponadto domagamy się wreszcie oficjalnych informacji i statystyk – ile środków rocznie wydatkuje Miasto Limanowa na dofinansowanie rodzin romskich. Prosimy o podanie ile osób rocznie obsługuje MOPS i ile z tej liczby stanowią Romowie? Jaka kwota pomocy socjalnej przypada na jednego Roma? Ile Miasto Limanowa otrzymało środków finansowych w latach 2010-2015 w ramach dotacji celowych na różne programy związane z mniejszością romską?
Bulwersuje nas fakt, że ludzie, którzy praktycznie w 100% żyją na koszt państwa nic z siebie nie dając w zamian temu państwu, ośmielają się domagać od władz Miasta Limanowa zapewnienia lokum o określonym wygórowanym standardzie i lokalizacji oraz mają czelność bez żadnych obiekcji, w świetle kamer stawiać swoje warunki Panu Burmistrzowi.
Sprzeciwiamy się więc stanowczo dalszemu finansowaniu bez ograniczeń egzystencji rodzin romskich, szczególnie w sytuacji gdzie wiele rodzin na terenie miasta narodowości polskiej żyje w dużo gorszych warunkach nie otrzymując żadnego wsparcia z wyodrębnionych, specjalnych programów rządowych.
Domagamy się, aby Pan Panie Burmistrzu wydał zarządzenia w sprawie zakazu zasiedlania przez Romów budynku po byłym sanepidzie na wzór zarządzenia Burmistrza Czchowa zakazującego zasiedlenia Romów w miejscowości Czchów.
Brak reakcji Pana Wojewody i jego służb prawnych na to rasistowskie naszym zdaniem zarządzenie świadczy o tym, że wydane zarządzenie podobnej treści przez Pana byłoby zgodne z prawem. Tak więc w myśl starej rzymskiej zasady „Dura lex sed lex” - twarde prawo, ale prawo, mimo jego uciążliwości i konsekwencji dla zobowiązanego musiałoby być bezwzględnie respektowane przez Romów, pełnoprawnych przecież obywateli Rzeczypospolitej Polskiej – pełnoprawnych nie tylko co do praw, ale i obowiązków. Przerwano by w ten sposób wszelkie obawy i spekulacje na temat przeznaczenia budynku, Uspokoiłoby to mieszkańców Limanowej, o których spokój i bezpieczeństwo powinien Pan dbać na równych prawach.
Mamy dosyć traktowania nas Mieszkańców Limanowej jako rasistów i ksenofobów. Domagamy się stanowczych protestów Urzędów Miasta na tego typu insynuacje i oskarżenia w prasie i mediach, już nie tylko lokalnych, ale i ogólnopolskich (program TVN „Uwaga”, artykuł w Gazecie Wyborczej). Sprzeciw Pana Burmistrza oraz przedstawione stanowisko Urzędu na temat programu TVN umieszczone na stronie internetowej Miasta Limanowa uznajemy za niewystarczające.
Brak zdecydowanej reakcji na te oskarżenia ze strony Urzędu Miasta, Pana Burmistrza oraz Rady Miasta może doprowadzić do eskalacji narastających napięć społecznych jak również otwartych protestów Mieszkańców Limanowej na dużą skalę.
Mamy już dość obrażania nas i fałszywej poprawności politycznej prezentowanej przez media, władze województwa i instytucje rządowe. Należy wreszcie nazwać rzeczy po imieniu, stwierdzić że pieniądze wydawane na integrację Romów przynoszą wręcz odwrotny od zamierzonego skutek. Niektórzy Romowie stali się aroganccy, roszczeniowi, niechętni do jakiejkolwiek pracy czy nauki, zachowują się tak jakby prawo ich nie obowiązywało.
Reasumując powyższe, chcemy stanowczo zaprotestować przeciw planom osiedlenia Romów przy u. Grunwaldzkiej w budynku byłego sanepidu. Jesteśmy zdeterminowani do bardziej stanowczych działań, jeżeli okaże się, że te plany stają się bardziej realne. Chcemy spokojnie żyć, bez obaw o swoje dzieci, rodziny i mienie! Na ten spokój i bezpieczeństwo ciężko pracujemy, płacimy podatki, dbamy o rozwój i dobre imię Naszego Miasta. Dobre imię, które teraz jest opluwane i niszczone przez media. Liczymy na Pana zrozumienie i czekamy na odważne, stanowcze działanie!
Radny Osiedla i Zarząd Osiedla nr 2 dysponują listą z podpisami mieszkańców (325 podpisów) przeciwko planom zasiedlenia budynku po byłym sanepidzie.
W podpisie: radny osiedla nr 2 Mieczysław Sukiennik i Zarząd Osiedla nr 2.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in