Niedziela, 29 marca
Wiktoryn, Wiktoryna, Helmut, Eustachy, Zenon

Wysokie czytelnictwo, mało inwestycji

25.09.2011 09:57:52 top 20 4885

Limanowa. Miasto Limanowa zajęło 8 miejsce w Rankingu Gmin Małopolski 2011. Wysokie miejsce Limanowa zawdzięcza czytelnictwu, niestety ze środkami na inwestycje i UE jest już znacznie gorzej.

Ideą Rankingu Gmin Małopolski jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce. Wyniki Rankingu oparte są o dane statystyki publicznej za rok 2010 zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 11 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.

Łącznie oceniano 179 gmin. Miasto Limanowa zajęło 8 miejsce i znalazła się w gronie najlepszej 20'stki, której wyniki zostały zaprezentowane.

Wyniki miasta Limanowej w poszczególnych wskaźnikach:
- dochody własne na 1 mieszkańca – 1790,99 (14 miejsce)
- wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca 729,62 (79 miejsce)
- wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca 288,09 (117 miejsce)
- wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca – 239, 45 zł (34 miejsce)
- środki europejskie na 1 mieszkańca – 14,84 zł (165 miejsce)
- ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1 tys. mieszkańców – 110,7 (20)
- udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem 63,9 (45 miejsce)
- saldo migracji na 1 tys. mieszkańców – minus 3,69  (169 miejsce)
- liczba czytelników bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców – 498,2 – 1 miejsce
- ilość udzielonych noclegów na 1 tys. mieszkańców – 978,0 (37 miejsce),
 - wyniki sprawdzianów szóstoklasistów i testów gimnazjalistów - liczba punktów na jednego zdającego 29 pkt – 8 miejsce.

Łącznie wskaźnik syntetyczny Limanowej wyniósł 41,49, co miastu dało 8 miejsce.

Ranking wygrała gmina Krynica Zdrój - 62,47

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in