Sobota, 25 stycznia
Elwira, Paweł, Miłosz, Tatiana

„Wycinki z przedwojennej prasy” - cz. XXXIX

04.11.2018 06:10:00 PAN 22 4730

W tym tygodniu o pracach komisji w sprawie zmian w trasie kolei transwersalnej przebiegającej przez Limanowszczyznę – artykuł z wydania „Gazety Lwowskiej” z maja 1883 roku.

Gazeta Lwowska
Piątek 18 Maja 1883.

Sprawy krajowe
(Kolej transwersalna).

W sprawie zmian zamierzonych w trasie kolei transwersalnej, odbyła się komisya w c.k. Namiestnictwie, na której delegaci Wydziału krajowego (hr. Władysław Badeni) i krakowskiej Izby handlowej (dr. Artur Leo) złożyli szereg oświadczeń tej treści: (…)

do przestrzeni Mszana-Tymbark delegaci nie trwają przy zaniechanej trasie na Wilczyce, oświadczyli się jednak zgodnie z interesowaną reprezentacyą powiatową stanowczo za prowadzeniem tej trasy w taki sposób, ażeby dotykała miejscowości Skrzydlna. Okolica bowiem Skrzydlny jak i południowa część powiatu wielickiego są już w urodzajnej glebie położone i tak względy ekonomiczne, jak i względy na przyszłą pomyślność kolei wymagają niezbędnie uwzględnienia tej okolicy, co małoznaczącym przedłużeniem trasy kolejowej bez trudności osiągniętem być może, a przeszkodzi tej ewentualności, aby cały ruch tamtejszej okolicy, zamiast być skierowanym do kolei transwersalnej, odbywał się jak dotąd tak i nadal ku stacyi kolei Karola Ludwika w Wieliczce. Gdyby powody te ekonomiczne nie miały uzyskać uwzględnienia c.k. rządu, w takim razie żądają delegaci przynajmniej, ażeby stacye między Mszaną dolną a Tymbarkiem tak były rozłożone, ażeby jedna znajdowała się w Porębce a mianowicie w punkcie zetknięcia się kolei z nową wybudowaną szosą, wiodącą na Skrzydlnę ku Wieliczce.

Położono także nacisk na to, ażeby w Tymbarku nie był urządzony przystanek lecz stacya kompletna dla osób i frachtów. Ze stacyi w Kasinie, jako miejscowości zupełnie nieprzystępnej, nikt prócz gminy miejscowej korzystać nie będzie. Dobra położona jest w nieurodzajnej glebie i prócz tracza parowego, który już wkrótce wyczerpie cały materyał drewniany od 12 lat na przestrzeni około 4000 morgów eksploatowany, nie posiada żadnego innego przemysłu i nie potrzebuje dla siebie stacyi kolejowej zwłaszcza, że połączona jest gościncem rządowym ze stacyą w Tymbarku.

Grafika –TUTAJ.

***
Cykl powstaje przy współpracy z panem Januszem Guzikiem, który zajął się opracowaniem materiałów, zaczerpniętych z zasobów Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego, Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Narodowej Biblioteki Austrii.

(Fot.: POLONA)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in