"Wycinki z przedwojennej prasy" - cz. XCVII

12.01.2020 00:51:00 PAN 6 3176

W tym tygodniu w ramach cyklu prezentujemy artykuł o zakończeniu drugiego roku szkolnego w Górskiej Szkoły Rolniczejw Łososinie Górnej, której 90. rocznicę powstania obchodzono w listopadzie ubiegłego roku.

Gazeta Podhalańska
11 stycznia 1931 r.

LIMANOWA, w grudniu 1930 r.

W dniu 15/12 ub. r. odbyło się uroczyste zakończenie drugiego już z rzędu roku szkolnego w górskiej szkole rolniczej, w Łososinie pod Limanową. Po solennej mszy św. w parafjalnym kościele, odbył się egzamin przeprowadzony przez dyrektora szkoły Jana Drożdża i profesorów Górza i Marka. Po przemówieniu jednego z uczniów i odśpiewaniu szeregu pieśni patrjotycznych nastąpiło rozdanie świadectw, a odchodzących pod strzechy rodzinne uczniów pożegnał imieniem Samorządu powiatowego jako gospodarza i właściciela szkoły Dr. Stanisław Małeta, naczelnik Sądu w Limanowej, poczem uczniowie, ich rodziny, grono profesorskie i zaproszeni goście zasiedli do skromnego posiłku.

Bardzo miłe wrażenie zrobił fakt, że na ten sam dzień wyznaczyli sobie zjazd koleżeński wychowankowie z poprzedniego roku szkolnego, a na odbytem posiedzeniu zdawali sprawę, co który z nich u siebie w domu wprowadził w praktykę z tego, co się w szkole nauczył.

Jednemu n. p. udało się przekonać ojca, że zgodził się, aby na wszystkich gruntach przeprowadzić na zimę głęboką orkę - drugiemu pozwolił ojciec na to, tylko na jednym kawałku, bo jeszcze nie ma zaufania do tej nowości i t. d. Dużo do powiedzenia miał jeden z wychowanków, który przy pomocy zasiłku Ministerstwa Rolnictwa przebywał na praktyce rolniczej w Szwajcarji przez sześć miesięcy i gdzie mimo gorszej niż u nas gleby i surowszego klimatu, dochód z gospodarstwa jest bez porównania większy niż u nas.

Niepodobna ze względu na szczupłe ramy, okolicznościowego artykułu powtórzyć wszystkich pięknych myśli i spostrzeżeń wypowiedzianych przez młodych rolników, odnosiło się tylko wrażenie, że jednak szkoła swoje robi, i zbiegiem czasu coraz więcej robić będzie zwłaszcza przy niespożytej energii prawdziwego opiekuna i dobrego druha tej szkoły członka komisji szkolnej, Antoniego Stręka - poparciu powiatowego samorządu, a przedewszystkim naszego Ministerstwa Rolnictwa. Swój.

Grafika – TUTAJ.

***
Cykl powstaje przy współpracy z panem Januszem Guzikiem, który zajął się opracowaniem materiałów, zaczerpniętych z zasobów Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego, Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Narodowej Biblioteki Austrii.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in