"Wycinki z przedwojennej prasy" - cz. XCVI

05.01.2020 05:15:00 PAN 1 3058

W tym tygodniu prezentujemy trzy artykuły poświęcone Limanowszczyźnie, które ukazały się w numerze Głosu Podhala z 9 listopada 1930 roku. Jeden z nich dotyczy wprowadzenia w Ujanowicach... prohibicji.

GŁOS PODHALA
9 listopada 1930

LIMANOWA. Kurs gospodarczy. Uroczystości dla zmarłych.

Dnia 30 października 1930 r. odbyło się staraniem KWOK, zakończenie 4-tygodniowego kursu gospodarczego dla młodzieży żeńskiej w Limanowej. Obecny na zakończeniu kursu mr. Józef Jackowski zastępca starosty w serdecznych słowach dziękował opiekunce tego kursu p. drowej Müllerowej i p. prezesowej Michałowskiej. Nauka na kursie trwała 4 tygodnie; uczennic, które ukończyły kurs było 20. Uczennice kursu prócz fachowych wiadomości, zyskały bardzo wiele na wyrobieniu patrjotycznem i obywatelskiem.

Dnia 2 listopada br. ks. prałat Łazarski, proboszcz i dziekan w Limanowej, przybywszy z procesją na cmentarz odbył modły na mogile Legjonistów, poczem Związek Strzelecki odśpiewał pieśni patrjotyczne, zaś orkiestra Rafinerji nafty odegrała utwory muzyczne

Tajemnicze pożary w Limanowskiem.

Przed kilku dniami spłonęło doszczętnie z niewiadomej dotąd przyczyny gospodarstwo Jana Janika w Krosnej, w czasie którego zginął straszną śmiercią w płomieniach Tomasz Zelek, 18- letni chłopiec. Rodzinę Jana Janika nawiedziło znowu nieszczęście, gdyż w tydzień później spalił się dom, w którym zamieszkali po pierwszym pożarze. Pożar wybuchł tak samo w nocy, tak, że cudem zdołali uratować się z życiem, odnieśli tylko lekkie rany. Wszystko jednak, co uratowali z pierwszego pożaru, strawił pożar drugi.

Tajemniczym powodem pożaru zajął się posterunek P. P. z Ujanowic. Zachodzi podejrzenie, że jakaś mściwa ręka musiała podpalić tak za pierwszym, jak i drugim razem. Aresztowanego jako podejrzanego o podpalenie osobnika, z powodu braku dowodów wypuszczono na wolność. (Garb.)

Prohibicja w Ujanowicach. (Precz z wódką!)

Rada gminna w Ujanowicach uchwaliła na posiedzeniu w dniu 30. IX. br. przeprowadzić na terenie gminy plebiscyt przeciwalkoholowy. Glosowanie odbyło się dnia 5-go października br. w myśl przepisów ustawy alkoholowej z 1922 r. Na 190 uprawnionych do głosowania wzięło udział 173 osób, a 17 wstrzymało się od głosowania. Wszystkie 173 głosy brzmiały: „Precz z alkoholem!“ — co znaczyło, że nie chcą całkowicie mieć w gminie alkoholu. Taką jedność rzadko spotkać.

I oto od 1 stycznia 1931 r. Ujanowice staną się suche i czyste jak kropla wody, tak samo jak Pruszków i Kłaj i wiele innych wiosek w Polsce. Niechże z Ujanowic biorą wzór inne gminy powiatu limanowskiego i powiedzą sobie: „precz z gorzałą, do bani z nią!“ — a wkrótce całkiem inaczej będą wyglądać. [Józ. Garb.)

Grafika – TUTAJ.

***
Cykl powstaje przy współpracy z panem Januszem Guzikiem, który zajął się opracowaniem materiałów, zaczerpniętych z zasobów Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego, Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Narodowej Biblioteki Austrii.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in