Sobota, 28 marca
Aniela, Sykstus, Joanna, Antoni, Sonia

"Wycinki z przedwojennej prasy" - cz. CIII

23.02.2020 00:15:00 PAN 0 2614

W tym tygodniu w ramach cyklu prezentujemy prasową relację z otwarcia świetlicy ogniska Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Limanowej z września 1931 roku, która ukazała się w „Głosie Podhala”.

Głos Podhala 
13 września 1931 r.

Otwarcie świetlicy K. P. W. w Limanowej.

Dzięki przychylności i opiece Pana Prezesa Dyr. Koi. Inż. Bolikowskiego otrzymało Ognisko K. P. W. w budynku stacyjnem lokal na świetlicę.

Wytężona i żywotna działalność Zarządu Ogniska potrafiła w krótkim czasie lokal ten do swego wzniosłego zadania urządzić i oddać do użytku członków uroczystem otwarciem dnia 29. sierpnia b. r. Zebrało się 50 członków jak również kilku miejscowych sympatyków K. P. W.

Uroczystość poprzedziło posiedzenie Zarządu przy udziale delegata Okr. p. Rośka, który z uznaniem pracy Ogniska obszernem przemówieniem zachęcał od dalszej wytrwałości w powziętych celach wykazując szczegółową pracę K. P. W. w różnych działach w szczególności w P.W.,W.F. I LOPP. na terenie Okręgu Krakowskiego.

Kilka obrazków scenicznych udatnie i bardzo ładnie odtworzonych przez dzieci członków K. P. W. poprzedziło zajęcie miejsc przy wspólnym stole, przy którym zasiedli wśród członków z prezesem p. Czeczótką naczelnik stacji p. Stypek, miejscowy starosta p. Jackowski i prez. Pow. Zw. Strzeleckiego p. Bączkowski, p. Bojarski i inni.

Zebranych powitał prezes Ogniska p. Czeczótka przedstawiając w streszczeniu dotychczasową działalność Ogniska i uwydatniając z naciskiem znaczenie świetlicy do rozwoju, żywotności i obywatelskiej pracy Ogniska w myśl wzniosłych haseł K. P. W. zachęcając członków do korzystania z tego miłego przytułku w wolnych chwilach, co zebrani przyjęli burzą oklasków.

Jako przedstawiciel Rządu wygłosił okolicznościowe patrjotyczne przemówienie p. starosta Jackowski kończąc toastem na cześć Rzeczypospolitej, p. Prezydenta Państwa i Marszałka J. Piłsudskiego, co również zebrani huraganowym trzykrotnym okrzykiem „Niech żyje” przyjęli.

Następnie naczelnik stacji p. Stepek serdecznem przemówieniem krystalizował duszę kolejarza, stanowisko jego obowiązki w stosunku do władzy, społeczeństwa, narodu i Państwa, przypominając dotychczasowe zasługi kolejarstwa w dążeniach do oswobodzenia Ojczyzny i zachęcając do podtrzymywania czynami wyrobionej sobie dobrej opinji obywatela Polaka. Mowy tej słuchano z wielkiem zainteresowaniem.

Prezes Tow. Związku Strzelca p. Bączkowski z radością witał nowy krok bratniej i ruchliwej placówki kulturalno-oświatowej życząc jej jaknajlepszego dalszego rozwoju, a zwłaszcza dopięcia swego celu wybudowania własnej strzelnicy, co tern więcej zbrata pokrewne organizacje powiatu limanowskiego w pracy na wspólnej platformie.

Wśród licznych dalszych przemówień wyróżniała się żywiołowa i przekonywująca mowa strażnika drogowego Kądziołki.

Wśród wesołych toastów, deklamacyj, i pieśni zakończono ten pamiętny wieczór otwarcia „Świetlicy” K. P. W. w Limanowej. Uczestnik.

Grafika – TUTAJ.

***
Cykl powstaje przy współpracy z panem Januszem Guzikiem, który zajął się opracowaniem materiałów, zaczerpniętych z zasobów Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego, Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Narodowej Biblioteki Austrii.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in