Wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Limanowskiej agentem UB

17.11.2019 05:30:00 pawel_zastrzezynski 64 13822

Czesław Bogacz w 1998 r. zostaje odznaczony tytułem i medalem „Za Zasługi dla Miasta Limanowa”. Wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Limanowskiej, jednego z najważniejszych stowarzyszeń w Limanowej, z którego inicjatywy powstało Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, które mieści się w Dworze Marsów. Towarzystwo, które wydawało Echo Limanowskie i Almanach Ziemi Limanowskiej. Ta sama osoba w 1950 r. własnoręcznie sporządziła zobowiązanie do współpracy z UB w Limanowej.

Ja Bogacz Czesław syn Franciszka i Marii z domu Tuzłukowych urodzony 29 października 1918 r. zamieszkały w Limanowej (----) zobowiązuje się współpracować z Organami Bezpieczeństwa Publicznego w celach wykrywania wszystkich wrogów Demokracji Ludowej i doprowadzenia tym samym aż do zlikwidowania tychże. Współpracę swoją będę wykonywał sumiennie chcąc tym samym zmazać błędy mojej przeszłości. Jednocześnie zobowiązuje się do utrzymywania w jak najściślejszej tajemnicy, że współpracuję z Organami Bezpieczeństwa Publicznego. Tajemnicę o współpracy zachowam w jak najściślejszej tajemnicy, nie zdradzając nawet przed własną rodziną. W razie zdrady zdaję sobie sprawę, że zostanę pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Dla lepszej konspiracji meldunki przeze mnie pisane będą podpisywał pseudonimem „Błyskawica”.

Pod zobowiązaniem jest własnoręczny podpis agenta.

Warto zwrócić uwagę na datę urodzenia Czesława Bogacza, gdzie w latach 50. we własnoręcznie sporządzonym życiorysie podaje datę 29 października 1918, zaś w formularzu paszportowym jest data 17 października 1918 r. Pozostałe dane, czyli miejsce urodzenia, imię ojca i matki oraz nazwisko rodowe, zgadzają się.

- Agent został zwerbowany do współpracy z organami Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 17 lipca 1950 r. celem rozpracowania osób wykluczonych z byłej Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej na terenie Limanowej – czytamy w aktach odnalezionych w Instytucie Pamięci Narodowej.

Po pięciu latach od werbunku Czesław Bogacz zostaje wyłączony z sieci agenturalnej, wówczas jest już członkiem Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego oraz zostaje wybrany na Radnego Miejskiej Rady Narodowej w Limanowej. Był to terenowy organ władzy państwowej w PRL wzorowany na sowieckich radach. Budynek mieścił się w Urzędzie Gminy w Limanowej, naprzeciw Pałacyku „Pod Pszczółką”.

Warto podkreślić, że Czesław Bogacz w 1946 roku, w tym miejscu był aresztowany za przynależność do WIN-u. Zachował się również wyrok sądu, w którym zostaje skazany na dwa lata więzienia. To właśnie to mógł mieć na myśli, gdy pisał w zobowiązaniu, że chce zmazać błędy przeszłości. 

Czesław Bogacz był jednym z tych, których komunistyczny system totalitarny złamał. Jednak trzeba podkreślić, że gdyby się nie ugiął, to mógłby być zmordowany i IPN w styczniu poszukiwałby jego kości na terenie byłej katowni UB w Limanowej.

Jednak zastanawiające jest to, że to właśnie Czesław Bogacz stał na czele stowarzyszenia Miłośników Ziemi Limanowskiej, które wydawało opracowania historyczne na temat Limanowej, w których historia katowni i działalności UB i SB była tematem tabu.


Paweł Zastrzeżyński

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in