Środa, 29 stycznia
Zdzisław, Franciszek, Józef, Salomea, Konstancja

Urząd tłumaczy, dlaczego wzrosły opłaty za śmieci

25.08.2019 16:23:00 PAN 15 6243

Miasto Mszana Dolna ma obecnie najwyższe stawki za śmieci wśród samorządów na Limanowszczyźnie. Tylko w te wakacje, mieszkańcom dwa razy podnoszono ceny i obecnie wynoszą one 25 i 40 zł miesięcznie za osobę, w zależności od sposobu gromadzenia odpadów. Władze miasta tłumaczą, z czego wynikają podwyżki.

Wzrost opłaty w miesiącu lipcu został ustalony uchwałą Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z połowy czerwca, kiedy to stawki ustalono w wysokości 19 zł za odpady segregowane oraz 38 zł za odpady niesegregowane. Kolejna podwyżka nastąpiła w sierpniu – ceny ustalono na poziomie 25 zł i 40 zł.

- Była ona spowodowana w poprzednich miesiącach przekroczeniem założonych w umowie ilość odpadów o 269,49 ton. Mieszkańcy wyprodukowali więcej śmieci. Aby pokryć koszt odbioru nadwyżki śmieci, stawka w miesiącu sierpniu musiała zostać podniesiona na obecnie obowiązującą – tłumaczy Urząd Miasta Mszana Dolna.

Dalej na stronie magistratu zaprezentowano wyliczenia. Jak można się dowiedzieć, przetarg w 2018 roku na okres od lipca 2018 do końca czerwca tego roku zakładał, że firma odbierze 1700 ton, choć już w latach poprzednich z wyliczeń wynikało, że mieszkańcy oddają powyżej 1900 ton śmieci. I tak, kwota 151 718 zł za dodatkowe tony z poprzedniego zamówienia, kwota 115 290 zł za dodatkową lipcową umowę i kwota 553 878 zł z przetargu na 5 miesięcy oraz około 72 000 zł kosztów administracyjnych – obsługa PSZOK, koszty zatrudnienia pracownika, media, materiały biurowe, w sumie dały kwotę, na którą samorząd musi mieć pokrycie w budżecie.

– Po przeanalizowaniu ilości odebranych odpadów jasno wynika, że ilość odpadów wzrasta z roku na rok. Ceny oferowane w przetargach są znacznie wyższe niż przewidywane wpływy z opłat ponoszonych przez mieszkańców. Z powodu ciągłego wzrostu masy wytwarzanych odpadów komunalnych, tym samym wyższych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, stawki opłaty na obecnym poziomie są niewystarczające, aby zbilansować system. W celu zrównoważenia dochodów i wydatków przy jednoczesnym pozostawieniu bez zmiany zakresu świadczonych dla mieszkańców usług niezbędna jest zmiana stawek opłaty – twierdzi urząd. – Analiza rynku odpadów oraz przetargi w innych gminach wskazują na znaczący wzrost cen za odbiór i zagospodarowania odpadów w całym województwie. Niestety z informacji docierających z różnych miast i gmin na terenie całej Polski wynika, iż w przetargach startuje jeden lub co najwyżej dwóch wykonawców, a więc prawie nie ma konkurencji. To niestety powoduje konieczność przyjmowania przez gminy cen, jakie dyktują firmy. Sprawę nagłego wzrostu cen za odpady komunalne w całej Polsce bada już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale zapewne na rozstrzygnięcie przyjdzie nam wszystkim chwilę poczekać. Zgodnie z prawem gmina nie może nie zorganizować przetargu, a zaoferowanych w przetargu cen nie można negocjować.

Cena odbioru i utylizacji 1 tony odpadów z poprzedniego przetargu, który był organizowany przez miasto Mszana Dolna w 2018 r., wynosiła 542,16 zł za śmieci segregowane oraz 617,76 zł za odpady niesegregowane (cena brutto za tonę odbieranych odpadów). Obecnie te stawki mają się następująco: 680,40 zł – segregowane i 772,20 zł - niesegregowane. To oznacza, iż w tak krótkim czasie wzrost ceny, jaki nastąpił od 2018 roku, wyniósł 25%.

Przedstawiciele firm tłumaczą wzrost ceny m.in. znaczącym wzrostem wynagrodzeń pracowników firmy (na co wpłynął wzrost minimalnego wynagrodzenia które w ciągu ostatnich 3 lat zastało podniesione o ok. 12,5% i sytuacja na rynku pracy), wzrostem cen za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów w postaci tzw. opłaty marszałkowskiej.

Wysokość tej ostatniej opłaty jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzowana w drodze obwieszczenia ministra środowiska: w 2014 r. – 119,68 zł, w 2017 r. – 120,76 zł, w 2018r. – 140,00 zł ; 170,00 zł a w 2019 r. – 170 zł; 220,00 zł. Natomiast od 2020 r. ma ona wynieść 270 zł. Oznacza to że, w ciągu tych lat wysokość opłaty wzrośnie o 126% Poza wskazanymi powyżej czynnikami, do wzrostu opłaty przyczynił się także skokowy wzrost produkcji śmieci w ostatnich latach na terenie miasta.

– Jeżeli zatem, my wszyscy – mieszkańcy miasta Mszana Dolna – nie zmniejszymy ilości odpadów, nie wywiążemy się uczciwie z obowiązku deklarowania do systemu wszystkich osób zamieszkałych w naszych domach, to może nas czekać kolejna podwyżka cen – apeluje urząd. – Szukamy obecnie wspólnie z radnymi rozwiązań, które pozwoliłyby nam, jeżeli nie na obniżenie opłat, to chociaż na ich utrzymanie na obecnym poziomie. Znowelizowana ustawa zakłada, że za kompostowanie bioodpadów można uwzględniać ulgi w opłatach od mieszkańców. Myślimy też o innych formach utylizacji odpadów szklanych i papierowych, co również pozwoliłoby na pewne ulgi w opłatach. Na PSZOK będziemy ważyć odpady odbierane przez przedsiębiorcę, który wygrał przetarg – zapowiadają władze miasta. – Kolejnym pomysłem na poprawienie finansowania gospodarki odpadami komunalnymi jest wprowadzenie do miejskiego systemu gospodarki przedsiębiorców z terenu miasta, z tym, że w ustawie pojawił się zapis, na mocy którego przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce być w systemie czy podpisze odrębną umowę z wybraną przez siebie firmą utylizacyjną.

Kolejno magistrat zwraca uwagę na fakt, iż na ilość wytwarzanych śmieci duży wpływ ma też to, co i w jakich opakowaniach mieszkańcy kupują w sklepach. Prawie każdy produkt spożywczy w większości sklepów jest pakowany w plastik, zakupy pakowane są do plastikowych toreb, a napoje najczęściej kupowane w plastikowych, bezzwrotnych butelkach. Choć plastik relatywnie jest lekki, to przy dużej ilości zamienia się w tony.

Samorząd zaplanował także kontrole firmy odbierającej śmieci m.in. pod kątem faktycznej ilości odbieranych z terenu miasta ton oraz kontrole przedsiębiorców pod kątem zawierania umów na wywóz odpadów.

Kontrolowani będą też mieszkańcy. Obecnie w Mszanie Dolnej zameldowanych jest 7948 osób. Na koniec czerwca deklaracje złożyło 6346 osób i jest to liczba, która zmienia się z miesiąca na miesiąc. – W związku z powyższym dążymy do tego, by liczba mieszkańców zgłoszonych do systemu była jak najbliższa rzeczywistości. Obecnie są wykonywane kontrole deklaracji. O wszystkich inicjatywach będziecie Państwo informowani na sesjach, na stronie internetowej oraz przez radnych ze swoich okręgów – zapowiadają władze miasta. – Nie mamy – jako samorząd i mieszkańcy – żadnego wpływu na ceny dyktowane przez firmy działające na rynku śmieciowym. Możemy jedynie pilnować, by w systemie były zgłoszone wszystkie korzystające z niego osoby, by do gminnego systemu nie dostawały się odpady z przedsiębiorstw oraz by waga wystawianych przez nas śmieci w kubłach była jak najniższa (np. poprzez kompostowanie). Tylko te wspólne działania mogą nas uchronić przed kolejnymi wzrostami cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów – dodaje na koniec Urząd Miasta Mszana Dolna.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in