Wtorek, 25 lutego
Cezary, Donat, Wiktor, Alma, Jarosław

Trwają "prace utrzymaniowe" przy potoku. Mieszkańcy ich oczekiwali, wędkarze się niepokoją

19.08.2019 17:00:00 PAN 7 8120

Limanowa. Trwają prace związane z udrożnieniem koryta i uporządkowaniem brzegów potoku Starowiejskiego (Sowlina) na terenie miasta Limanowa. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało na ten cel prawie 148 tys. zł. Roboty utrzymaniowe wynikają m.in. z wielokrotnych apeli władz miasta i jego mieszkańców, wzbudziły jednak zaniepokojenie miejscowych wędkarzy, którzy płacili za zarybienie potoku.

– Piszę do Państwa jako wędkarz któremu leży na sercu dobro tego potoku... Polskie Wody planują w najbliższym czasie regulacje rzeki od stacji paliw w Sowlinach do tamy w Limanowej. My, społeczeństwo wędkarzy, pytamy jakim prawem? W tym roku na potoku Sowlina został utworzony odcinek „No kill”, czyli odcinek na którym wędkarze nie mogą zabierać złowionych ryb, wszystko o po to aby populacja została odbudowana – pisze nasz Czytelnik w wiadomości do redakcji. Jak dodaje, w ostatnim czasie wydano „mnóstwo pieniędzy” na zarybienie potoku, a środki te pochodziły z kieszeni wędkarzy. – Potok Sowlina to jeden z ostatnich dzikich potoków w naszym regionie. Polskie Wody zmuszaja nas do przeniesienia ryb na inne rzeki i potoki,nie zważając na to że potok ten został zarybiony za ogromne pieniądze pobrane z kieszeni zwykłych wędkarzy.

Z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie zwróciliśmy się do rzecznika RZGW w Krakowie, informując o obiekcjach i zaniepokojeniu ze strony miejscowych wędkarzy.

Magdalena Gala w odpowiedzi zapewniła, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Nowym Sączu nie wykonuje ani nie planuje wykonania regulacji potoku Starowiejskiego (Sowliny) na terenie miasta Limanowa, ponieważ potok posiada ciągłą zabudowę regulacyjną stopniami betonowymi, brzegi obustronnie umocnione są opaskami betonowymi oraz budowlami siatkowo kamiennymi przelanymi betonem.

Jednocześnie zaznaczyła, że władze miasta Limanowa, radni oraz mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali do PGW Wody Polskie potrzebę wykonania robót utrzymaniowych na tym potoku w centrum miasta Limanowa, przede wszystkim w trosce o zapewnienie drożności koryta potoku dla wód powodziowych.

– W planach robót utrzymaniowych na 2019 rok PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu ujął zadanie pod nazwą „Wykoszenie skarp wraz z udrożnieniem koryta potoku Starowiejskiego (Sowliny) w km 2+500 – 6+000 na terenie miasta Limanowa”. Roboty polegają na mechanicznym koszeniu porostów traw ze skarp bez ingerencji w koryto, oraz usunięciu darni, namułu i rumoszu z odwozem. Roboty większości prowadzone będą z brzegu bez ingerencji w koryto, tylko w kilku miejscach wykonywane będą z koryta cieku – twierdzi rzecznik krakowskiego RZGW, Magdalena Gala.

Planowane roboty zostały zgłoszone do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, który nie wniósł sprzeciwu co do zakresu tych robót. Umowa z wykonawcą została podpisana w lipcu, a termin zakończenia robót upływa we wrześniu.

Prace są już realizowane. Na odcinku objętym robotami zostały wykoszone skarpy potoku, pozostały do usunięcia z koryta namuły, darnie i rumosz. Koszt przedsięwzięcia wyniesie prawie 148 tys. zł.

Na koniec Magdalena Gala dodaje, że Dział Utrzymania Wód Zarządu Zlewni w Nowym Sączu przesłał do Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu wykaz zadań utrzymaniowych do wykonania w 2019 r. z prośbą o wyznaczenie osoby do kontaktu telefonicznego w celu przekazywania na bieżąco informacji. Taka osoba została wyznaczona, a wykonawca robót jest w stałym kontakcie z Polskim Związkiem Wędkarskim.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in