Środa, 28 października
Szymon, Tadeusz, Serafin, Wioletta

Transmisja sesji zakończona

19.12.2012 09:41:11 top 0 4440

Limanowa. Dziś w UM Limanowa odbyła się sesja Rady Miasta Limanowa. Obrady były transmitowane na żywo.

Początek sesji, a zarazem transmisji przewidziany byl na godzinę 16.00. Sesja rozpoczęła się jednak 15 minut później, a zakończyła o 17.30.

Na sesji głównym tematem były uchwały dotyczące wysokości opłat za śmieci, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Limanowa, a także określenia przystanków komunikacyjnych oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego (dworzec PKS). Wszystkie uchwały przyjęto, chociaż niejednogłośnie.

Zobacz zapis wideo całej sesji.

Porządek dzisiejszych obrad:
1. Otwarcie stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2012 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników na terenie miasta Limanowa.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Limanowa.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Limanowa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Zamknięcie posiedzenia.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in