Szkolne koło Caritas rozpoczęło swoją działalność

04.12.2017 07:23:06 PAN 7 3121

We wtorek w Szkole Podstawowej w Pasierbcu odbyła się uroczysta inauguracja działaności Szkolnego Koła Caritas. Inicjatywa utworzenia SKC została podjęta przez uczniów i dyrekcję szkoły we wrześniu.

Pomysł założenia organizacji wolontariackiej zrodził się z chęci niesienia pomocy osobom słabszym, cierpiącym, niepełnosprawnym – zwłaszcza potrzebującym wsparcia uczniom szkoły.
Koło jest katolicką organizacja uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. W związku z powyższym uroczystość rozpoczynającą działalność SKC zaszczycił swoją obecnością ks. Krzysztof Majerczak, wicedyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej.
Inauguracja rozpoczęła się od uroczystej mszy św. o godz. 9:30, w której udział wzięli uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej, nauczyciele i dyrekcja szkoły. Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Majerczaka odprawiali także ks. Bogdan Stelmach – asystent SKC, proboszcz parafii Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu oraz ks. Andrzej Kmiecik – katecheta. W liturgię zaangażowali się uczniowie należący do Szkolnego Koła Caritas, uświetniając mszę św. śpiewem i czytaniami.
Po Eucharystii wszyscy udali się do budynku szkoły, gdzie miała miejsce kolejna część ceremonii. Członkowie Szkolnego Kola Caritas zaprezentowali przybyłym gościom oraz swoim kolegom i koleżankom ideę, jaka przyświeca SKC oraz przybliżyli wszystkim postać Jana Pawła II – patrona Koła; świętego, od którego chcą uczyć się otwartości serca oraz niesienia bezinteresownej pomocy bliźniemu. Montaż słowno - muzyczny zaprezentowany przez uczniów ukazał drogę Jana Pawła II do świętości. Uświadomił także wszystkim obecnym, jak bardzo światu potrzeba dobroci i jak bardzo potrzeba jej w codziennym życiu - rodzinie, klasie, na szkolnym korytarzu. - Choć jesteśmy jeszcze mali – możemy robić wielkie rzeczy - deklarowali członkowie SKC. Akademia została przygotowana przez opiekunkę Koła Natalię Wątrobę oraz Beatę Rozum.
Po części artystycznej głos zajął ks. Krzysztof Majerczak z Caritas Diecezji Tarnowskiej. Złożył on na ręce dyrektor Rozalii Kuchty Akt Powołania Szkolnego Koła Caritas, wyrażając przy tym radość z podjęcia inicjatywy, jaką jest działalność wolontariacka w szkole. Następnie wręczył członkom nowopowstałego koła legitymacje i identyfikatory. Ksiądz podarował Kołu piękne gadżety oraz wizerunek bł. Karoliny Kózkównej – patronki wszystkich Kół Caritas. Na zakończenie uroczystości wszyscy wspólnie zaśpiewali Barkę – ulubioną pieśń papieża - Polaka.
Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej w Pasierbcu liczy 76 członków.
(Źródło/fot.: UG Limanowa)
udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in