Czwartek, 02 kwietnia
Władysław, Franciszek, Teodozja, Urban, Jerzy, Malwina

Stypendia dla najlepszych uczniów - dziś wyniki

24.05.2019 08:13:00 top 5 5438

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył ponad 12,5 mln zł na wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w Regionalnym Programie Stypendialnym, realizowanym z funduszy europejskich na lata 2014-2020. Wyniki naboru mają zostać podane do publicznej wiadomości dziś.

Na trzech listach rankingowych znalazło się 2017 wniosków, dotyczących uczniów szczególnie uzdolnionych. 618 młodych ludzi uczęszcza do klas 5-7 szkół podstawowych, 417 jest z 8 klas szkół podstawowych lub klas 3 gimnazjów. Wreszcie 982 to uczniowie klas szkół ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych.

Uczniowie ubiegający się o stypendium musieli w roku szkolnym 2017/ 2018 wykazać się odpowiednio wysokimi średnimi ocen ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów szkolnych oraz przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości. Dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych ta średnia wyniosła odpowiednio 4,75 i – 5,00. Ich starsi koledzy z klas 8 szkół podstawowych i klas 3 gimnazjów z obowiązkowych przedmiotów musieli uzyskać średnią co najmniej 4,75 i 4,50. Najstarsi stypendyści – ze szkół ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych – ze wszystkich przedmiotów musieli uzyskać co najmniej średnią 4,50, a ze wskazanych w obszarze kształcenia ogólnego – 4,25.

- Dodatkowo punktowane były szczególne osiągnięcia naukowe, w tym udział z sukcesami we wskazanych konkursach i olimpiadach czy realizacja indywidualnego programu lub toku nauki. Pod uwagę brano też bariery edukacyjne takie jak zamieszkanie na obszarze wiejskim,  trudną sytuację materialną, wywodzenie się z rodziny wielodzietnej i niepełnosprawność ucznia - wyjaśniła Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Wysokość stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych to 4 800 zł w klasach 5-7 szkół podstawowych, 6 000 zł w klasach 8 szkół podstawowych i klasach 3 gimnazjów oraz 7 200 zł w klasach szkół ponadpodstawowych, w tym klasach dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie do 2017 uczniów trafi 12 538 800 zł. Stypendium zostanie wypłacone w całości najpóźniej do końca wakacji.

Stypendium należy przeznaczyć na realizację przez ucznia - pod okiem opiekuna dydaktycznego - jego indywidualnego planu rozwoju w zakresie kształcenia ogólnego w obszarze przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i/lub przedsiębiorczości. Celem Regionalnego Programu Stypendialnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

W najbliższym czasie listy rankingowe zostaną rozszerzone do 2800 wniosków.

Informacje i zatwierdzone listy rankingowe mają być dostępne od dziś na stronie: https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-20182019

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in