Wtorek, 31 marca
Beniamin, Balbina, Kordulia, Kornelia, Dobromierz, Gwidon, Kamila

Studenci stracą stypendia

24.09.2011 10:57:14 13 5385

Wraz z rozpoczynającym się wkrótce rokiem akademickim wchodzą w życie nowe regulaminy przyznawania stypendiów. Będzie mniej pieniędzy na naukowe i dostanie je tylko 10% studentów.

Zmienia się również procentowy udział dotacji budżetowej na różne rodzaje świadczeń. Teraz 60% środków zostanie przeznaczonych na pomoc socjalną, a pozostałe na nagrody dla wyróżniających się studentów. Wysokość stypendium zależeć będzie częściowo od liczby złożonych wniosków. Eksperci przewidują, że w skali kraju zostanie przyznanych nawet o 60 tys. mniej stypendiów.

Stypendia za wyniki w nauce, sporcie i sztuce

Teraz tę role spełni „nagroda rektora” lub „stypendium rektora”. Nadal głównym kryterium będzie średnia ocen, ale dodatkowo wzięte pod uwagę zostaną inne osiągnięcia, takie jak: publikacje naukowe, badania i sukcesy w konkursach, albo w zawodach sportowych. Przewiduje się, że najniższy, wymagany próg średniej znacząco wzrośnie, nawet do 4,5 – 4,7, co i tak nie da gwarancji otrzymania stypendium.

Nagrodę taką będzie można otrzymać tylko po złożeniu odpowiedniego wniosku, na co będzie niewiele czasu, dlatego nie można przegapić ustalonych terminów. Dokładną procedurę opisują regulaminy przyznawania pomocy materialnej na poszczególnych uczelniach. Dostanie ją maksymalnie 10% studentów danego kierunku na uczelni. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ma to znacząco zwiększyć kwotę takiego świadczenia, ale już wiadomo, że w Nowym Sączu nie można oczekiwać istotnej zmiany, jeśli w ogóle jakakolwiek nastąpi.

- Średnia ocen powinna być podstawowym kryterium, a te inne powinny być traktowane jako dodatkowe i brane pod uwagę wtedy, gdyby trzeba było wybrać kilka osób spośród większej grupy, która miałaby odpowiednio wysoką średnią – mówi dr Krzysztof Pawłowski, rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. – Jedyną wymierną rzeczą, którą my na prawdę możemy zmierzyć to jest właśnie średnia ocen. Ale z drugiej strony, studenci wykazujący dużą aktywność dodatkową robią później największe kariery – dodaje rektor.

Stypendia socjalne i dla niepełnosprawnych

Najistotniejszą zmianą jest wzrost udziału tych świadczeń w kwocie dotacji. Przy stypendium socjalnym nadal obowiązują progi dochodu na osobę w rodzinie i, jak co roku, kwota ta nieznacznie się zwiększy do nieco ponad 600 zł. Zasady starania się o taką pomoc pozostają takie same, chyba że uczelnia sama chce wprowadzić jakieś modyfikacje.

Niepełnosprawni studenci również nie zostaną zaskoczeni zmianami. Procedura starania się o takie stypendium nie została w nowej ustawie zmieniona.

Wprowadzone przepisy spotykają się z krytyką ze strony rektorów i studentów. Porównywane jest ono do zmiany reguł gry w trakcie jej trwania. Teoretycznie może dojść do takiej sytuacji, że nagrodę za wyniki w nauce otrzyma osoba ze średnią 3,5, a inny student tego samego kierunku, wkładając może nawet więcej wysiłku i czasu w zdobycie wysokiej średniej, nie dostanie nagrody.

Rektorzy zapewniają, że nowe regulaminy nie dopuszczą, by ktoś czuł się pokrzywdzony, szczególnie że zmiana nastąpiła bardzo szybko. Zapowiedzi pojawiały się od dłuższego czasu, ale długo nie było wiadomo jakie rozwiązania ostatecznie wejdą w życie. Pewna elastyczność przepisów pozwala na umiejętną zmianę roli poszczególnych kryteriów w „nagrodzie rektora”. Zdecydowana większość uczelni próbuje upodobnić nowe warunki do ubiegłorocznych. Nie jest wykluczone, że za rok czekają studentów kolejne zmiany, ale przynajmniej tym razem dowiedzą się o tym odpowiednio wcześnie.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in