Wtorek, 28 stycznia
Agnieszka, Julian, Walery, Karol, Tomasz, Karina, Lesław

Stacja bazowa ma rozwiązać kłopoty z zasięgiem. Sąsiedzi protestują

16.08.2019 07:20:00 PAN 33 9691

Planowana budowa stacji bazowej telefonii komórkowej budzi sprzeciw mieszkańców Roztoki. Mają oni za złe władzom gminy, że te nie poinformowały ich o zamierzeniach operatora gdy wprowadzały zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Samorząd przekonuje jednak, że dopełnił wszystkich formalności, a sama inwestycja poprawi kłopoty z zasięgiem.

Sąsiedzi nieruchomości w Roztoce (Ostra – Przysłop), na której ma powstać stacja bazowa sieci komórkowej, twierdzą że do niedawna nic nie wiedzieli o zamierzeniach jednego z operatorów. Kontrowersyjna sprawa miała zostać poruszona na jednym z zebrań sołeckich. – Otrzymaliśmy zapewnienie, że w związku z protestami nie będzie przekaźnika, bo szukana jest inna lokalizacja, a tak naprawdę procedura nadal trwała, a obecnie jest ona już na ukończeniu – mówi w rozmowie z nami jedna z osób mieszkających na osiedlu w Roztoce.

Chcąc wyrazić swój sprzeciw, mieszkańcy wystosowali kilka pism do Urzędu Gminy Łukowica. – Rozumiemy, że w gminie zasięg jest potrzebny, absolutnie tego nie negujemy, ale dlaczego ten przekaźnik ma powstać akurat tutaj, w środku osiedla, gdzie od tej działki do najbliższych zabudowań kilkadziesiąt metrów? – słyszymy od mieszkańców, którzy twierdzą, że konkretną lokalizację pod budowę stacji bazowej operatorowi miała wskazać gmina.

Z pytaniami zwróciliśmy się więc do wójta gminy Łukowica, Bogdana Łuczkowskiego. Z uzyskanej po dwóch tygodniach odpowiedzi wynika, że we wrześniu 2017 roku do Urzędu Gminy wpłynął wniosek spółki Orange o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części nieruchomości – prywatnej działki położonej w miejscowości Roztoka – na tereny umożliwiające budowę stacji bazowej telefonii komórkowej.

W listopadzie, po przeprowadzeniu analiz, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp. Na zakończenie procedury planistycznej, we wrześniu 2018 roku, Rada Gminy Łukowica podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica dla działki w Roztoce.

– Uchwała została podjęta z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określają w sposób jednoznaczny i szczegółowy proces przeprowadzania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Według tych wytycznych została przeprowadzona zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica dla części ww. działki. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i jest obowiązująca. Tryb podawania do publicznej wiadomości informacji o zmianie planu odbywa się na podstawie przywołanej wyżej ustawy i został zachowany – zapewnia Urząd Gminy Łukowica. 

Samorząd twierdzi również, wbrew opinii mieszkańców osiedla, iż nie proponował lokalizacji pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Roztoce. – W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Gminy Łukowica, odnośnie problemów z zasięgiem lub jego zupełnym brakiem, Gmina Łukowica przychyliła się natomiast do wniosku spółki Orange o zmianę mpzp gminy Łukowica, czego wyrazem była wspomniana wyżej uchwała Rady Gminy Łukowica – tłumaczą władze samorządu. 

Jak ponadto dowiadujemy się z odpowiedzi na nasze pytania, w ostatnim czasie do Urzędu Gminy Łukowica wpłynął wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej. - Złożony wniosek nie zawiera istotnych dla zajęcia stanowiska przez tut. organ dokumentów, w związku z czym Inwestor został wezwany do uzupełnienia wniosku – informuje urząd. 

Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku Urząd Gminy zbierał podpisy mieszkańców, popierających złożenie skargi w sprawie słabej jakości sygnału telefonii komórkowej na terenie gminy Łukowica. Pismo miało trafić nie tylko do operatora, ale też do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, regulującego działalność telekomunikacyjną. Nasi czytelnicy już wtedy w komentarzach sugerowali, że problem dla wielu okolicznych miejscowości, nie tylko w gminie Łukowica, ale także m.in. Starej Wsi czy Zalesia, mogłaby rozwiązać właśnie stacja bazowa zlokalizowana na Ostrej. Jednocześnie, przewidywano wówczas możliwe protesty.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in