Wtorek, 02 czerwca
Erazm, Marianna, Marcelin, Piotr, Marzena

„Siewcy, orędownicy i kreatorzy” folkloru z Limanowszczyzny nagrodzeni na V Konkgresie Kultury Regionów

19.10.2019 10:47:00 PAN 0 3200

Piąta już edycja Kongresu Kultury Regionów była okazją do wyrażenia wdzięczności „siewcom, orędownikom i kreatorom”, czyli osobom szczególnie zasłużonym dla zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego Małopolski. Medalami i odznaczeniami zostali wyróznieni również mieszkancy Limanowszczyzny.

Występem grupy wokalistów pod hasłem: „Zacznijcie wargi nasze…” rozpoczął się jubileuszowy V Kongres Kultury Regionów - spotkanie znawców, pasjonatów i miłośników tradycji i lokalności.

Problematyka tegorocznej edycji Kongresu zachęca do refleksji nad duchowym i świeckim wymiarem ludzkiej egzystencji, barwnie i różnorodnie odbijającym się w kulturach tradycyjnych. Praktycy, zajmujący się na co dzień tą sferą ludzkiej aktywności, potrzebują wsparcia intelektualnego i temu mają służyć rozważania teoretyczne podczas konferencji, dyskusji panelowych oraz warsztatów. Wstęp do problematyki Kongresu stanowił wykład inauguracyjny „Oblicza Ojczyzny”, który wygłosił językoznawca, etnolingwista, folklorysta, slawista, wykładowca Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Jerzy Bartmiński.

Wydarzenie było również okazją do wyrażenia wdzięczności „siewcom, orędownikom i kreatorom”, czyli osobom szczególnie zasłużonym dla zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego Małopolski. Odznaczeni także mieszkańcy Limanowszczyzny.

Srebrną Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski, otrzymał Józef Wójtowicz ze Słopnic - absolwent 1. edycji Studium Folklorystycznego organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Czynny regionalista i animator kultury ludowej na Limanowszczyźnie, działacz samorządowy i społeczny. Od czterdziestu lat członek zespołu regionalnego „Słopniczanie”, w którym od 1981 roku pełni funkcję kierownika i instruktora. Autor wielu wartościowych widowisk regionalnych oraz kolędniczych. Uzdolniony gawędziarz i drużba weselny. Pisze opowiadania i gawędy, zaś sam jest laureatem w kategorii drużby weselnego konkursu Druzbacka w Podegrodziu. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem „Noworocznego kolędowania” w Słopnicach. Często spotyka się dziećmi i młodzieżą prowadząc prelekcje o zwyczajach, obrzędach i gwarze swojego regionu.

Z kolei przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali Elżbieta Citak z Kamienicy (pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy, pełniąca jednocześnie funkcję kierownika organizacyjnego Zespołu Regionalnego GORCE) i Bożena Gierczyk z Zasadnego (dyrektor Szkoły Podstawowej w Zasadnem, a zarazem założyciel i kierownik Zespołu Regionalnego ZASADNIOKI),

(Fot.: UMWM)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in