Środa, 29 stycznia
Zdzisław, Franciszek, Józef, Salomea, Konstancja

Rozpoczęła się rewitalizacja centrum miasta

16.07.2019 00:05:00 PAN 12 11047

Limanowa. Wygrodzeniem połowy płyty Rynku rozpoczęła się wczoraj rewitalizacja centrum Limanowej. Docelowa organizacja ruchu nie została jeszcze ostatecznie uzgodniona.

Rusza rewitalizacja – wczoraj część płyty limanowskiego Rynku (obejmująca m.in. zieleń i sanitariaty) została zagrodzona przez pracowników konsorcjum firm PRI „DUDA” z Łostówki i PRI „BESKID” z siedzibą w Krakowie, wykonawcy zadania.

– Prace będą prowadzone w tym zakresie, na który są wydane pozwolenia bądź dokonane zgłoszenia robót. W najbliższym czasie wykonawca będzie wprowadzał zmianę organizacji ruchu na południowej ścianie rynku, tam gdzie zaplanowano poważniejszą ingerencję – wymianę sieci kanalizacji – powiedział nam wiceburmistrz Wacław Zoń.

Wyznaczony na połowę listopada 2020 roku termin realizacja zadania nie uległ zmianie. – Wykonawca deklaruje, że jeżeli uda się te sprawy dograć w najbliższym czasie, to wywiąże się w terminie – dodaje zastępca burmistrza miasta Limanowa.

Nowy wygląd i nowe funkcje Rynku

Wartość całego przedsięwzięcia opiewa na kwotę 9 mln 200 tys. zł. Przypomnijmy, że w ramach rewitalizacji planowane jest przede wszystkim uporządkowanie funkcji na płycie rynku. Stara nawierzchnia zostanie zastąpiona nową, wykonaną z płyt granitowych. Będzie ona wyrównana – znikną podwyższone, koliste fragmenty które obecnie znajdują się w rynku. Utworzone zostaną nowe tereny niskiej zieleni, wprowadzona zostanie też nowa zieleń wysoka. Dotychczasowa fontanna zostanie przebudowana (zmieni się m.in. jej kształt), w innym miejscu na płycie rynku powstanie też druga fontanna – w posadzce, wyposażona w instalację świetlno-dźwiękową. Na nowym terenie zielonym zlokalizowane będzie oczko wodne z mostkiem.

Nowe funkcjonalności zyska tzw. Buzodrom, w którym teraz mieści się Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej. Dzięki rozbudowie, będzie tam mógł być zlokalizowany także punkt gastronomiczny. Ponadto, zakłada się likwidację zaniedbanych, podziemnych sanitariatów, znajdujących się po drugiej stronie płyty rynku. W centrum powstanie również dostosowane do nowych funkcjonalności oświetlenie oraz system nagłośnienia, który będzie wykorzystywany podczas miejskich imprez.

Rynek zyska więcej miejsc siedzących w postaci ławek oraz murków z drewnianym wykończeniem. Planuje się montaż ławek interaktywnych ze stacjami ładowania USB, hotspotem WiFi i innymi funkcjami multimedialnymi.

W ramach rewitalizacji planowana jest przebudowa parkingu w Rynku – po modernizacji zostanie tylko 15 miejsc postojowych, pozostała część ma stanowić zatokę przystankową dla autobusów. 

Docelowa organizacja ruchu na „krajówce” w centrum wciąż nie została zatwierdzona

Nadal nie zatwierdzono docelowej organizacji ruchu na drodze krajowej w ścisłym centrum Limanowej, która ma zostać wyremontowana równolegle z rewitalizacją rynku.

W odpowiedzi na nasze pytania, Iwona Mikrut z małopolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie przyznaje, że docelowa organizacja ruchu na drodze krajowej nr 28 w centrum Limanowej nie została jeszcze zatwierdzona. Jak tłumaczy, projektant, który ją przygotowuje, musi jeszcze uzupełnić dokumentację.

– Z uwagi na fakt, że władze miasta Limanowa realizują projekt rewitalizacji Rynku, wokół którego przebiega droga krajowa nr 28 zarządzana przez GDDKiA remont nawierzchni jest zadaniem GDDKiA i będzie realizowany. Termin tego remontu jest uzależniony od prac prowadzonych przez miasto – wyjaśnia Iwona Mikrut.

Wstępny projekt organizacji ruchu zakłada zmianę zasad istniejącej organizacji ruchu, z okrężnego odbywającego się po dwóch pasach ruchu, na okrężny odbywający się po jednym pasie ruchu, z wydzieleniem dodatkowych pasów do skrętów w prawo, na wysokości skrzyżowań.

Celem takiej zmiany jest zawężenie szerokości jezdni w rejonie przejść dla pieszych, co pozwoli na skrócenie drogi niezbędnej do przekroczenia drogi krajowej oraz zmniejszy liczbę punktów kolizji, jakie występują między przecinającymi się potokami ruchu pojazdów. Według zarządcy drogi, zmiany te wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– Jesteśmy na etapie konsultacji zaproponowanych zmian z lokalnymi władzami, innymi zarządcami dróg i policją. Po przeprowadzeniu wszystkich analiz zostanie podjęta decyzja o ewentualnym wprowadzeniu zmian – dodaje Iwona Mikrut.

Wiadomo już, proponowana organizacja ruchu uzgodniona została pozytywnie ze strony starosty limanowskiego w zakresie dotyczącym dróg powiatowych.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in