Poniedziałek, 25 maja
Borys, Grzegorz, Urban, Magdalena, Magda

Romowie z Limanowej przeprowadzili się do budynku w Czchowie

16.05.2019 14:07:00 PAN 23 19431

Limanowa/Czchów. Wczoraj wieczorem po podpisaniu umowy z miastem, 21 osób – dwie wielopokoleniowe rodziny romskie z ul. Słonecznej – przeprowadziło się do budynku, który miasto Limanowa kupiło w Czchowie, początkowo z myślą o rodzinach z ul. Wąskiej.

Romowie wczoraj podpisali umowę z miastem i w godzinach wieczornych przeprowadzili się do budynku w Czchowie, należącego do miasta Limanowa. W sumie to 21 osób – dwie wielopokoleniowe rodziny, zamieszkujące dotąd w bloku socjalnym przy ul. Słonecznej w Limanowej.

– Po tym, jak we wtorek postanowienie sądu jednoznacznie przekreśliło możliwość przeprowadzenia się rodzin z ul. Wąskiej, budynek w Czchowie stał się wolny – wcześniej byliśmy związani poprzednią umową. Rodziny romskie złożyły wniosek na piśmie wczoraj, w godzinach porannych. Z uwagi na katastrofalnie trudne warunki, w jakich żyli tam ludzie z małymi dziećmi, mając pustostan w Czchowie, trudno było im odmówić – mówi w rozmowie z nami burmistrz Limanowej, Władysław Bieda. – Te rodziny były w trudnej sytuacji, mieszkały w bloku socjalnym, gdzie było bardzo duże zagęszczenie – tłumaczy.

Założenie projektu, realizowanego przez miasto przy udziale środków z programu integracji społeczności romskiej, jest takie, że lokatorzy obu zakupionych przez samorząd budynków (w Marcinkowicach i Czchowie) przez okres trwałości projektu, który wynosi 15 lat, będą dbać o te budynki, właściwie je użytkować i zabezpieczą je, by nie popadały w ruinę. Lokatorów i miasto wiąże umowa użytkowania, która polega na tym, że romskie rodziny nie wpłacają czynszu za wynajem, ale mają sami dbać o budynek i we własnym zakresie dokonywać napraw. Jeśli będą wywiązywać się z tych obowiązków, po zakończeniu okresu trwałości projektu budynek może stać się ich własnością.

Przypomnijmy, że celem realizowanego przez limanowski samorząd projektu miała być poprawa warunków życia kilku rodzin romskich, mieszkających w budynku będącym własnością miasta. Dzięki dofinansowaniu projektu z Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, władze Limanowej kupiły dla Romów nowe domy w miejscowościach Marcinkowice i Czchów. Część lokatorów z ulicy Wąskiej przeniosła się do Marcinkowic, ale pozostali Romowie, wbrew deklaracjom złożonym przed notariuszem (że opuszczą dom w Limanowej w wyznaczonym terminie, gdy zostanie im udostępniony budynek w Czchowie) odmówili jednak opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania. Jednocześnie, władze Czchowa na informację o możliwej przeprowadzce Romów podjęły działania – burmistrz Marek Chudoba wydał zarządzenie o zakazie zasiedlenia nieruchomości kupionej przez limanowski samorząd. Na wniosek RPO i wojewody małopolskiego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie prawomocnie uznał to zarządzenie za nieważne. Notarialne deklaracje Romów stały się tytułami egzekucyjnymi. Po nadaniu oświadczeniom klauzul wykonalności, komornik sądowy wszczął postępowania egzekucyjne w celu opróżnienia i wydania tych lokali. W reakcji na to, RPO skierował do Sądu Rejonowego powództwo przeciw miastu Limanowa, wnosząc o pozbawienie wykonalności wystawionych tytułów wykonawczych oraz o zabezpieczenie powództw przez zawieszenie trwających postępowań egzekucyjnych. Sąd pierwszej instancji oddalił to powództwo, wtorkowy wyrok sądu drugiej instancji uwzględnił natomiast apelację RPO.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in