Poniedziałek, 10 sierpnia
Bogdan, Borys, Wawrzyniec, Filomena, Bianka

Rewolucja w zakresie e-zdrowia także w limanowskim szpitalu

21.11.2019 07:45:00 PAN 4 4955

W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie postępowania na wykonawcę systemu Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM). Na cyfryzacji usług medycznych mają skorzystać pacjenci i pracownicy służby zdrowia. Jednym z partnerów przedsięwzięcia jest Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego.

Z badań opinii społecznej jednoznacznie wynika, że coraz więcej osób w Małopolsce chciałoby korzystać z nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w szeroko rozumianej ochronie zdrowia. Dlatego w małopolskich podmiotach leczniczych został utworzony i wdrożony Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM).

Aktualnie w projekcie realizowanym przez Biuro Inwestycji Strategicznych bierze udział 38 szpitali, docelowo podłączone do platformy będą wszystkie jednostki zdrowia. Wśród partnerów przedsięwzięcia jest także Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego.

Na cyfryzacji usług skorzystają zarówno pacjenci, jaki i pracownicy służby zdrowia. Wśród korzyści dla pacjenta wymienia się: umożliwienie pacjentom rejestracji on-line na wizyty; możliwość rejestracji do specjalisty w pierwszym możliwym terminie w dowolnym szpitalu, bez konieczności wizyty w danej placówce; możliwości zarządzania prawami dostępu do własnej dokumentacji medycznej; zapewnienie szybkiego dostępu do elektronicznych danych medycznych; ułatwienie kontaktu z placówkami medycznymi; oszczędność kosztów i czasu związanego z dojazdami pacjenta do placówki; oszczędność kosztów pozyskania odpisu dokumentacji medycznej; ograniczenie do minimum fizycznej obecności w placówce służby zdrowia; poprawa dostępności do informacji o placówkach medycznych (dane zebrane w jednym miejscu, stale dostępne).

Personel medyczny podmiotów biorących udział w projekcie będzie miał szybki dostęp do dokumentacji medycznej wytworzonej w innych placówkach. Dodatkowo, szpitale zostaną zinformatyzowane, wyposażone w najnowszy sprzęt i oprogramowanie. Proces obsługi pacjenta zostanie zautomatyzowany, co odciąży pracowników, ograniczy kolejki w placówkach do rejestracji.

- Realizacja projektu to duże wyzwanie, ze względu na liczbę partnerów – zaznacza samorząd województwa. Wartość inwestycji to ponad 200 mln zł. Aktualnie projekt otrzymał pozytywną decyzję o dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020. Jak zapowiada Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie postępowania na wykonawcę systemu MSIM.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in