Środa, 30 września
Wera, Honoriusz, Hieronim, Wiktor, Geralda

Retransmisja XVI sesji Rady Gminy

16.02.2020 16:00:00 PAN 6 3525

Niedźwiedź. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji XVI sesji Rady Gminy Niedźwiedź, która odbyła się w miniony czwartek.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Niedźwiedź.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
4. Informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
5. Informacja z pracy Radnych Rady Powiatu Limanowskiego.
6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok (do protokołu).
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (do protokołu).
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiedź na 2020 rok;
b) zmiany uchwały nr XV/97/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie; uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Niedźwiedź na 2020 rok; c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą Niedźwiedź i Powiatem Limanowskim w sprawie przejęcia zadania przez Gminę Niedźwiedź i partnerskiego współfinansowania wykonania zadania przez obydwa Samorządy;
d) wyznaczenia dodatkowej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Niedźwiedź dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
e) zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2020 rok;
f) zmiany Uchwały nr XV/93/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niedźwiedź;
g) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Limanowskiego;
h) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Limanowskiego.
9. Interpelacje i zapytania Radnych i zaproszonych gości.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
12. Dyskusja i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.


udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in