Wtorek, 26 maja
Filip, Paulina, Marianna, Ewelina, Paweł

Retransmisja VIII sesji Rady Gminy Limanowa

18.09.2019 05:00:00 PAN 0 1562

Limanowa. W czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się VIII sesja Rady Gminy Limanowa. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu sesji  uczestniczyli radni, sołtysi, wójt gminy Jan Skrzekut i jego zastępca Wojciech Pazdan, kierownicy i dyrektorzy wydziałów oraz jednostek organizacyjnych gminy, a także zaproszeni goście: poseł Wiesław Janczyk i radna województwa Urszula Nowogórska.

W trakcie posiedzenia wójt Jan Skrzekut przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. Radni gminy zapoznali się z informacją z wykonania budżetu gminy Limanowa za I-półrocze 2019 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy.

W dalszej części posiedzenia radni gminy podjęli uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy Limanowa na 2019 r., zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika, zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Limanowa a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w trzech kwestiach: budowy chodnika wraz z zatokami w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Mordarka, budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Wysokie oraz przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową nr 1579K w miejscowości Siekierczyna, a także uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcinie.

W trakcie sesji radni i sołtysi poruszyli kwestie związane z inwestycją przebudowy mostu w ciągu drogi Młynne – Makowica, bieżącą naprawą dróg gminnych i osiedlowych, zakupem wozu bojowego dla OSP Wysokie, wykonaniem przejść dla pieszych w Pisarzowej. Ponadto wyrazili słowa podziękowania za wykonane już zadania inwestycyjne związane z poprawą infrastruktury drogowej w gminie. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił wójt Jan Skrzekut.

(Fot.: UG Limanowa)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in