Niedziela, 26 stycznia
Paulina, Polikarp, Tymoteusz, Michał, Tytus, Lutosław, Norma

Retransmisja sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej

05.12.2019 05:10:00 PAN 0 2306

Mszana Dolna. W poniedziałek w mszańskim magistracie odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji obrad.

Porządek obrad XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:

1. Otwarcie XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu nr XVI/2019 z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej. 
3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach. 
4. Sprawozdanie Burmistrz Miasta z działalności pomiędzy sesjami. 
5. Wystąpienia zaproszonych Gości. 
6. Wnioski w sprawach bieżących. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Mszana Dolna za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Mszana Dolna. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/120/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mszana Dolna. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Mszana Dolna.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mszana Dolna na rok 2019. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrz Miasta. 
16. Informacja nt. przeprowadzonych kontroli. 
17. Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.  
18. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami. 
19. Wolne wnioski i oświadczenia. 
20. Zamknięcie obrad XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in