Sobota, 28 marca
Aniela, Sykstus, Joanna, Antoni, Sonia

Radni dali wójtowi podwyżkę, ale nie taką, jakiej oczekiwali mieszkańcy

26.02.2019 10:28:00 PAN 95 13526

Łukowica. Podczas wczorajszej sesji radni procedowali nad obywatelskim projektem uchwały zakładającej podniesienie wysokości wynagrodzenia wójta gminy Łukowica, Bogdana Łuczkowskiego. Ostatecznie do projektu wniesiono poprawki, przyznając wójtowi podwyżkę, jednak nie w takiej wysokości, jakiej oczekiwało około 400 mieszkańców gminy.

Wczoraj na sesji Rady Gminy Łukowica radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Bogdana Łuczkowskiego. W ślad za nią, pensja wójta będzie teraz wynosić 7 320 zł brutto, czyli niespełna 5 200 zł „na rękę”.

Uchwała została przyjęta niejednogłośnie – 8 radnych było za, 6 przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Wniosek z projektem uchwały, zakładającym wyższą pensję dla wójta Bogdana Łuczkowskiego, wpłynął do urzędu 18 grudnia ubiegłego roku. Mieszkańcy chcieli by zarobki wójta osiągnęły wysokość 9 240 zł brutto, czyli 6 505 zł „na rękę".

Zgodnie z propozycją mieszkańców, na miesięczną pensję wójta miały składać się: 4 700 zł wynagrodzenia zasadniczego, 1 900 zł dodatku funkcyjnego oraz 2 640 zł dodatku specjalnego. Tymczasem radni ustalili te kwoty na poziomie, odpowiednio: 4 600 zł, 1 500 zł i 1 220 zł.

Jak stwierdziła przed głosowaniem przewodnicząca Klaudia Janik-Wojtanowska, po wpłynięciu postulatu mieszkańców domagających się podniesienia zarobków wójta, pojawiła się wątpliwość, czy kwestia regulowania wynagrodzenia wójta może być przedmiotem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, którą miało uzasadniać orzecznictwo sądów, zgodnie z którym dotyczy ona sprawy prywatno-prawnej, tzn. relacji pracodawca – pracownik, co sprawia że nie jest uchwałą z zakresu administracji publicznej. Przewodnicząca Rady Gminy wskazała przy tym, że na wniosek komisji została w tym temacie opracowana opinia prawna. Mówiła również o tym, że Rada Gminy chce uniknąć sytuacji, w której organ nadzorczy może stwierdzić nieważność uchwały.

W trakcie obrad głosu udzielono Justynie Kowalczyk, reprezentującej mieszkańców którzy poparli inicjatywę. Zanim przedstawiła założenie obywatelskiej inicjatywy, zwróciła ona uwagę na kolejność punktów porządku obrad – co dosyć niespotykane, sprawozdanie wójta z pracy w okresie pomiędzy sesjami w przypadku sesji w gminie Łukowica od niedawna jest jednym z ostatnich punktów, a nie jak w innych samorządach, jednym z pierwszych. Jak powiedziała przedstawicielka grupy mieszkańców, to „niegodne, niepoważne i nielogiczne”. - Z naszego rozeznania wynika, że tylko w naszej gminie, od niedawna, stosowane są takie praktyki, by osobie najważniejszej głosu udzielać na sam koniec - mówiła.

Przypomniała, że organy gminy wobec mieszkańców pełnią rolę nie władczą. - Niestety, już na początku kadencji zmuszeni jesteśmy interweniować, nie godzimy się bowiem na to, aby nasi radni byli marionetkami w czyichś rękach; nie pozwolimy, aby ktoś z zewnątrz organów gminy kierując się swoimi interesami miał wpływ na losy naszej gminy. Uważamy, że uchwalona przez Radę Gminy Łukowica pensja wójta jest skandalicznie niska, z tego co się orientujemy, nie tylko najniższa na terenie naszego powiatu, ale i w skali całego kraju - przekonywała, dodając że mieszkańców nie przekonują „oderwane od rzeczywistości” argumenty radnych, na wniosek których zakładana pierwotnie wysokość uposażenia Bogdana Łuczkowskiego została obniżona.

- Pierwsza sesja Rady Gminy Łukowica zawiodła oczekiwania mieszkańców, że po tak burzliwej kampanii wyborczej, w naszej gminie nastanie spokój i stanie się ona wreszcie wolna od lokalnych wojen politycznych - zaznaczyła, występując przed radnymi.

Przewodnicząca Rady Gminy odnosząc się do zastrzeżeń reprezentantki mieszkańców, odesłała do ustawy o samorządzie gminnym, a także do statutu i regulaminu pracy rady, mówiąc że sprawy oczywiste nie wymagają odpowiedzi.

Dalej Krzysztof Bugajski, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, przedstawił wnioski z jej prac, polegających m.in. na weryfikacji liczby podpisów. Jak się okazało, 5 osób które podpisały się pod wnioskiem nie spełniło wymogów formalnych - ich nazwisk nie było w rejestrze wyborców w gminie Łukowica, zaś w 14 kolejnych przypadkach wykazano błędy w numerach PESEL, co nie pozwoliło zweryfikować podpisanych osób. Mimo tego, wymagany próg liczby podpisów, wynoszący dla gminy Łukowica 200, został w znaczący sposób przekroczony. Po przeprowadzeniu tych czynności, komisja zaopiniowała włączenie projektu uchwały pod głosowanie na sesji.

W swoich opiniach radni byli wyraźnie podzieleni. W dyskusji pojawił się temat zatrudnienia zastępcy wójta – w poprzednich kadencjach takiego stanowiska nie było. Opozycyjni w stosunku do wójta radni podnosili, że to dodatkowe obciążenie dla budżetu samorządu, bo wicewójt otrzymał pensję w takiej samej wysokości, jak Bogdan Łuczkowski, co ich zdaniem oznacza, że gmina musi podwójnie płacić za pracę, którą do tej pory wykonywała jedna osoba. Z kolei radni z komitetu Bogdana Łuczkowskiego podkreślali aktywność nowego wójta i pierwsze sukcesy, wśród których wymieniali przede wszystkim rozwiązanie kwestii zimowego utrzymania dróg, jak również zmianę godzin pracy urzędu w jednym z dni tygodnia (czwartek, godz. 10:00 – 18:00), co ma być udogodnieniem dla mieszkańców.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in