Poniedziałek, 20 stycznia
Fabian, Fabiola, Sebastian, Miła

'Wycinki z przedwojennej prasy' cz. VIII

25.03.2018 08:04:00 PAN 1 3047

W tym tygodniu o konsekracji kościoła w Laskowej w 1934 roku, o limanowskim nabożeństwie w intencji papieża Leona XIII oraz ukonstytuowaniu się szkolnej rady w Tymbarku.

Nasza Sprawa
Tarnów. Dnia 11 listopada 1934 r.
Laskowa. Konsekracja nowego kościoła. Pomimo kryzysu i powodzi, które nie ominęły górskiej wioski, nad rzeką Łososiną położonej, mamy to szczęście podzielić się z zacnymi Czytelnikami radosną wiadomością, że dnia 12 września 1934 roku odbyła się u nas wielka uroczystość konsekracji nowego kościoła. Choć mamy tymczasowy drewniany kościółek, zbudowany w roku 1908, pragnęliśmy mieć obszerny, murowany i tyle podjęliśmy wysiłków, że przed kilku laty stanął nowy kościół, według projektu budowniczego z Nowego Sącza, p. Wacława Wiktora. Ale nie było jeszcze okien, sklepień, drzwi, posadzki; dopiero w tym roku, dzięki ofiarności parafjan i dworu Państwa Michałowskich i Pani Niewiadomskiej, zdołaliśmy dzieła dokończyć. We wilję uroczystości cała parafja przystąpiła do spowiedzi św. i witała wieczorem JE. Ks. Biskupa Ordynarjusza Lisowskiego, przywożącego relikwje Świętych Męczenników dla naszego kościoła. Nazajutrz liczne rzesze wiernych przyjęły Komunję św., a potem odbyły się długie i przepiękne obrzędy konsekracji kościoła i ołtarza. Po ich ukończeniu, wśród ogromnej procesji przeniósł Ks. Biskup Przenajświętszy Sakrament do nowego kościoła, w którym, po kazaniu Ks. Proboszcza z Ujanowic Bernardyna Dziedziaka, odprawił uroczystą sumę z asystą Ks. Prałat Kazimierz Łazarski dziekan limanowski.
Szlachetni Państwo Michałowscy przyjęli u siebie uczestników uroczystości, a mieli się czem pochwalić, bo dworek ich, to prawdziwy zabytek sztuki religijnej, bardzo rzadko obecnie spotykany.
Przed nieszporami raz jeszcze odwiedził Ks. Biskup Pana Jezusa w nowej świątyni, gorąco
podziękował wszystkim, którzy się przyczynili do zbudowania kościoła, zachęcił do życia dla Chrystusa i według Jego Boskiej nauki, a wreszcie ogłosił, że w uznaniu zasług, położonych przez miejscowego Proboszcza Ks. Jakóba Sorę, udziela mu przywileju noszenia rokiety 
i mantoletu.
Przy dźwiękach nowych dzwonów, z pieśnią na ustach: „Ciebie na wieki wychwalać będziemy”, odprowadzili Laskowianie Arcypasterza nową, umyślnie dla kościoła zbudowaną drogą, do bramy pożegnalnej, skąd wśród banderji na koniach i oddziału kolarzy rowerzystów wyruszył do Tarnowa.
Uroczystość w Laskowej, liczącej zaledwie 1898 dusz, wskazuje jasno, co zdoła wykonać ofiarność i poświęcenie nawet w tak trudnych i ciężkich czasach. Niech to zachęca wszystkich, którzy chcą coś uczynić dla chwały Bożej, by robili, co jest w ich mocy, a Pan Bóg dopomoże i pobłogosławi.

Grafika – TUTAJ.

Głos Narodu
Nr. 47.
Kraków. Środa dnia 26 lutego 1902.
Limanowa. Dnia 26 lutego b.r. z okazji jubileuszu Ojca św. odprawionem został przez Wielebnego ks. kanonika Łazarskiego solenne nabożeństwo, w którem wzięli udział urzędnicy państwowi, żandarmeja, katolickie stowarzyszenie „Przyjaźń” i ochotnicza straż pożarna pod dowództwem tejże naczelnika p. Michała Janika. Po nabożeństwie korpus straży udał się przed mieszkanie ks. kanonika, a naczelnik imieniem katol. stowarzyszenia „Przystań” i straży pożarnej złożył na ręce jego gratulacje panującemu nam Ojcu św. Leonowi XIII, aby długo żył i chrześcijaństwo na cały świat się rozszerzyło. Po tem przemówieniu ks. kanonik wygłosił wspaniałą mowę, z której wypływała nauka jak należy czcić i szanować Ojca św. Po tej uroczystości korpus powrócił na strażnicę.
Grafika – TUTAJ.
Nowa Reforma
Nr. 233.
Kraków. Wtorek, 13 października 1903.
Z Tymbarku piszą nam, że ukonstytuowała się tam nowo wybrana Rada szkolna miejscowa, wybierając przewodniczącym ks. kan. Szymona Kumorka, proboszcza miejscowego, zastępcą p. Franciszka Liptaka, naczelika stacyi kolei państwowej w Tymbarku.

Grafika – TUTAJ.

W poprzedniej publikacji z serii „Wycinki z przedwojennej prasy” błędnie zinterpretowaliśmy artykuł o kolejowej komunikacji posłańczej kursującej do Mszany, która okazała się miejscowością znajdującą się k. Lwowa, a nie w Beskidzie Wyspowym – za pomyłkę przepraszamy i dziękujemy Czytelnikom za jej wychwycenie.
***
Cykl powstaje przy współpracy z panem Januszem Guzikiem, który zajął się opracowaniem materiałów, zaczerpniętych z zasobów Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego, Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Narodowej Biblioteki Austrii.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in