Wtorek, 10 grudnia
Julia, Daniela, Bogdan, Bohdan, Judyta, Grzegorz

Przy oczyszczalni ścieków powstaje PSZOK

25.06.2019 05:10:00 PAN 0 2929

Dobra. Trwają prace przy budowie PSZOK, czyli Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobra. Inwestycja kosztuje 1,3 mln zł.

Punkt powstaje przy oczyszczalni ścieków w Dobrej. Do powstałego PSZOK-u mieszkańcy będą mogli oddawać takie odpady jak m.in: odpady wielkogabarytowe, meble, metal, opony, odpady zielone – biodegradowalne, papier, szkło, tworzywa sztuczne, odzież, tekstylia, sprzęt elektroniczny i elektryczny (tj. sprzęt audiowizualny, monitory, telewizory, CD, DVD, telefony, komputery, drukarki, maszyny do pisania opiekacze, testery, maszyny do szycia, lodówki, zamrażarki, pralki, piekarniki elektryczne, grzejniki elektryczne), odpady niebezpieczne, odpady z betonu, gruzu ceglanego, usunięte tynki, tapety okleiny i pozostałe odpady budowlane.

Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez firmę z Ptaszkowej. Gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1 mln 308 tys. zł, z czego wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wyniosła 809 tys. zł.

W ramach projektu, w dniach od 11 do 13 czerwca, odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej obejmujące tematykę m.in. segregacji odpadów.

Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie gminy Dobra.

– Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego, istotnego z punktu widzenia środowiska naturalnego, społeczeństwa i regionu objętego oddziaływaniem inwestycji w kategoriach długoterminowych – informuje Urząd Gminy Dobra. – Celem bezpośrednim projektu jest natomiast budowa PSZOK w miejscowości Dobra, Gminie Dobra, który umożliwi odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, a w dalszej kolejności przekazanie ich do sortowni i dalsze zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.

(Źródło/fot.: UG Dobra)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in