Przedsiębiorcy apelują o wsparcie do samorządów

27.03.2020 00:22:00 PAN 5 5275

Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej apeluje do samorządowców z regionu o zmniejszenie obciążeń dla przedsiębiorców w okresie stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

- Nie ulega wątpliwości, że panująca epidemia niesie za sobą dotkliwe skutki dla lokalnych przedsiębiorców. Konsekwencje obecnej sytuacji ponoszą przedsiębiorcy operujący niemal we wszystkich branżach gospodarki. Ustanawiane są kolejne zakazy i ograniczenia, a ponadto sami przedsiębiorcy, mając na uwadze powagę sytuacji i zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli naszego kraju, starają się wprowadzić dobrowolne ograniczenia w prowadzonej działalności, podytkowane najczęściej wolą ograniczenia kontaktów między ludzkich. Stosowane są także dodatkowe środki ochrony, co generuje zwiększone koszty prowadzenia działalności – wskazuje prezes RSP, Józef Oleksy.

W piśmie do wójtów i burmistrzów podkreślono, że przytoczone okoliczności rodzą obawy, że finansowe skutki epidemii spoczną głównie na barkach przedsiębiorców, w tym małych i średnich firm z Limanowszczyzny.

Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców zwróciło się z prośbą o zastosowanie w możliwie najszerszym zakresie ulg dla przedsiębiorców z zakresie obciążeń publicznoprawnych ponoszonych na rzecz miast i gmin powiatu limanowskiego, które mogłyby polegać na częściowym lub całkowitym umorzeniu ponoszonych opłat i podatków, ewentualnie czasowym zawieszeniu ich pobierania lub rozłożeniu na raty, bez naliczania dodatkowych kosztów czy odsetek. Ponadto, RSP zaapelowało do urzędów o uproszczenie procedur np. przy wnioskowaniu o ulgi przez przedsiębiorców i ułatwienie komunikacji.

- Lokalni przedsiębiorcy na co dzień wnoszą nieoceniony wkład do lokalnej społeczności, w wymiarze społecznym i finansowym, ale także kulturalnym czy charytatywnym. Obecnie jednak sami wymagają wsparcia, bez niego zaś dalsze funkcjonowanie wielu z nich będzie istotnie zagrożone – ostrzega prezes Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców w Limanowej.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in