Protokoły kontroli ujawnione - konflikt trwa dalej

14.08.2009 01:11:23 top 11 5046

W czwartek popołudniu ujawniono protokoły z kontroli Małopolskiego Kuratora Oświaty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Limanowej. W piątek do naszej redakcji wpłynęła natomiast odpowiedź od Jadwigi Sikoń.

Ostry konflikt między Jadwigą Sikoń – dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a starostą limanowskim Janem Puchałą, trwa już od kilku tygodni. Jadwiga Sikoń w prasie zarzucała staroście, iż ten podejmuje działania zmierzające do "likwidacji" PPP z pobudek osobistych.


Przedmiotem sporu stała się podjęta na sesji w dniu 27 lipca Rady Powiatu Limanowskiego uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych, która zakłada, iż Poradnia przestanie być samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu stając się częścią Zespołu Placówek Oświatowych. Sposób prezentowania na sesji przez Jadwigę Sikoń protestu przeciwko podejmowanym decyzjom przez radnych powiatowych stał się tydzień temu podstawą dla wymierzenia Jadwidze Sikoń kary nagany.


Wówczas na stronie Powiatu Limanowskiego ukazało się oświadczenie Starosty Limanowskiego, w którym stanowczo zaprzeczył twierdzeniom Jadwigi Sikoń co do podnoszonych przez nią zarzutów.
Jadwiga Sikoń sięgnęła po pomoc Radia Maryja, na antenie którego podtrzymała  swoje zarzuty pod adresem Starosty Jana Puchały zdradzając także, iż podjęła działania mające doprowadzić do stwierdzenia przez Wojewodę Małopolskiego nieważności uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych.
Wg nieoficjalnych informacji portalu uchwała "połączeniowa" jest i będzie jednak ważna - skuteczna.


Można przypuszczać, że ujawnienie protokołów na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Limanowskiego jest w pewnym sensie „odpowiedzią” na wtorkową audycję w Radiu Maryja Jadwigi Sikoń.

Oprócz tego jak się dowiedzieliśmy w czwartek rano do Poradni udał się zespół  pracowników starostwa na kontrolę. Kontrola spowodowana ma być m.in. anonimem wykazującym jeszcze inne nieprawidłowośći w działalnośći poradni. Anonim trafił do nas, jednak to czy możemy go opublikować musimy skonsultować z prawnikiem.

Dziś Jadwiga Sikoń wysłała m.in. do nas pismo o następującej treści:

W odpowiedzi na Pana pismo (starosty powiatu – przyp.red.) doręczone przez Panią kontrolującą naszą poradnię a dotyczące niepokojących informacji jakoby realizacja zadań przez Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczna w Limanowej w zakresie orzecznictwa źle funkcjonowała, przez co istnieje obawa, że terminy wydawania orzeczeń mogą zostać niedochowane informuję.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Limanowej swoim zasięgiem obejmuje 12 gmin tj. około 25 tysięcy dzieci i młodzieży. W placówce jest zatrudnionych 11 pracowników pedagogicznych tj. 4 psychologów, 4 pedagogów, 2 logopedów i 1 doradca zawodowy. Standardy diagnoz psychologicznych i pedagogicznych przewidują badanie od 100 – 120 dzieci i młodzieży rocznie. Nasi pracownicy pedagogiczni badają trzykrotnie więcej wykonując zadania statutowe nadmiernym wysiłkiem nierzadko poza godzinami pracy, nieodpłatnie.


Skoro w każdej populacji szkolnej 20 % dzieci i młodzieży wymaga specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej czy zawodoznawczej to łatwo policzyć ile osób ma pod opieką przeciętny pracownik limanowskiej poradni. Informowałam Starostę, iż do rozpatrzenia wniosków na Zespole Orzekającym w miesiącu sierpniu pozostało 92 przypadki. Zaplanowałam 4 Zespoły Orzekające tj. w dniu 14.08.2009r. – 27 przypadków w dniu 21.08.2009r. – 22 przypadki w dniu 25.08.2009r. – 22 przypadki w dniu 28.08.2009r. – 21 przypadków Zważywszy na fakt, iż pracownicy pedagogiczni korzystają z przysługującego im urlopu wypoczynkowego w miesiącu lipcu i sierpniu Poradnia będąc placówką nieferyjną pracuje w zmniejszonym składzie. Mimo to Ja jako przewodnicząca zespołu orzekającego wraz z całym zespołem mając świadomość nałożonych na nas zadań ponad nasze siły i możliwości zrobimy wszystko by wydać stosowne orzeczenia i nie zawieść rodziców ani szkół. Informuję, że w tym tak trudnym dla nas czasie Starosta przysyła do placówki kontrolę. Chcę poznać regulamin kontroli podległych placówek Staroście i sposób kontrolowania skoro w przeciągu 6-ciu miesięcy Poradnia jest 2-krotnie kontrolowana bez zapowiedzenia.


Protokoły:

Zalecenia pokontrolne:

www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/1F185861-6763-4DEF-80C2-B988B0AFB765/560720/MKO28102009.pdf

Rekontrola:

www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/1F185861-6763-4DEF-80C2-B988B0AFB765/560722/MKO17062009.pdf

 

Powiązane artykuły:

limanowa.in/wydarzenia,119.html

 

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in